Scroll to navigation

KCOOKIEJAR4(8) KDE:s användarhandbok KCOOKIEJAR4(8)

NAME

kcookiejar4 - KDE:s HTTP-kakdemon

ÖVERSIKT

kcookiejar4 [--help] [Generella väljare] [Qt-väljare] [KDE-väljare] [--shutdown] [--remove domän] [--remove-all] [--reload-config]

BESKRIVNING

kcookiejar4 hanterar HTTP-kakor och tillhandahåller en D-Bus tjänst för att lagra, hämta och rensa kakor.

ALLMäNNA VäLJARE

--author
Visa information om upphovsman.

--help

Visa hjälp om väljare.

--help-all

Visa alla väljare.

--help-kde

Visa KDE-specifika väljare.

--help-qt

Visa Qt-specifika väljare.

--license

Visa licensinformation.

-v--version

Visa versionsinformation

PROGRAMVäLJARE

--shutdown
Stäng av kakburken och D-Bus tjänsten.

--remove domän

Tar bort kakor för domän från kakburken.

--remove-all

Tar bort alla kakor från kakburken.

--reaload-config

Laddar om inställningsfilen.

ANVäNDNING

KDE:s webbläsare konqueror använder kcookiejar4 för att lagra och hantera kakor med användning av D-Bus tjänsten som kcookiejar4 tillhandahåller.

När kcookiejar4 startas utan väljare tillhandahåller det en D-Bus tjänst för att hantera HTTP-kakor.

När kcookiejar4 startas med några väljare utför det ytterligare åtgärder med kakburken det tillhandahåller, som att ta bort kakorna från en domän.

SE OCKSå

kdeoptions(7), qtoptions(7)

FEL

Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera dem.

AUTHORS

Waldo Bastian <bastian@kde.org>
Author.

Dawit Alemayehu <adawit@kde.org>

Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
2008-10-14 0.01.01