Scroll to navigation

KCONFIG_COMPILER(1) Programmeringsverktyg KCONFIG_COMPILER(1)
kconfig_compiler

NAMN

kconfig_compiler - KDE:s konfigurationskompilator

SYNOPSIS

kconfig_compiler [Qt-väljare] [KDE-väljare] [väljare] fil.kcfg fil.kcfgc

BESKRIVNING

kconfig_compiler skapar C++ källkod från två filer. Den första filen (.kcfg) innehåller information om inställningsalternativ och den andra filen (.kcfgc) anger alternativ för kodgenerering.

Den skapade källkoden innehåller en klass baserad på KConfigSkeleton som tillhandahåller ett programmeringsgränssnitt för att komma åt programmets inställningsdata.

VÄLJARE

Argument:

fil.kcfg

XML-inmatningsfil för kcfg

fil.kcfgc

Inställningsfil för kodgenerering

Väljare:

-d, --directory <katalog>

Katalog att skapa filer i [.]

Allmänna väljare:

--help

Visa hjälp om väljare

--help-qt

Visa Qt-specifika väljare

--help-kde

Visa KDE-specifika väljare

--help-all

Visa alla väljare

--author

Visa information om upphovsman

-v, --version

Visa versionsinformation

--license

Visa licensinformation

KDE-väljare:

--caption <titel>

Använd 'titel' som namn i namnlisten

--icon <ikon>

Använd 'ikon' som programmets ikon

--miniicon <ikon>

Använd 'ikon' som programmets ikon

--config <filnamn>

Använd alternativ inställningsfil

--dcopserver <server>

Använd DCOP-servern angiven av 'server'

--nocrashhandler

Inaktivera kraschhantering för att få minnesdumpar

--waitforwm

Väntar på en WM_NET-kompatibel fönsterhanterare

--style <stil>

Ställer in programmets grafiska gränssnittsstil

--geometry <geometri>

Ställer in klientgeometrin för den grafiska huvudkomponenten. Se man X för argumentformatet

Qt-väljare:

--display <skärmnamn>

Använd skärmen "skärmnamn" på X-servern

--session <sessions-id>

Återställ programmet för givet "sessionsid"

--cmap

Gör att programmet installerar en privat färgavbildning på en 8-bitarsskärm

--ncols <antal>

Begränsar antal färger som används i färgkuben på en 8-bitarsskärm, om programmet använder färgspecifikationen QApplication::ManyColor

--nograb

Talar om för Qt att aldrig låsa musen eller tangentbordet

--sync

Byter till synkront läge för felsökning

--fn, --font <teckensnitt>

Definierar programmets teckensnitt

--bg, --background <färg>

Ställer in förvald bakgrundsfärg och en programpalett (ljusa och mörka nyanser beräknas)

--fg, --foreground <färg>

Ställer in förvald förgrundsfärg

--btn, --button <färg>

Ställer in förvald knappfärg

--name <namn>

Ställer in programmets namn

--title <titel>

Ställer in programmets titel (rubrik)

--visual TrueColor

Tvingar programmet att använda TrueColor på en 8-bitarsskärm

--inputstyle <inmatningsstil>

Väljer inmatningsstilen XIM (X-inmatningsmetod). Möjliga värden är onthespot, overthespot, offthespot och root

--im <XIM-server>

Ställer in XIM-server

--noxim

Inaktivera XIM

--reverse

Spegelvänder hela layouten av grafiska komponenter

SE OCKSÅ

http://developer.kde.org
Webbplatsen KDE:s utvecklingshörna

FEL

Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera fel, skicka inte e-post direkt till upphovsmännen.

AUTHORS

Cornelius Schumacher <schumacher@kde.org>
Author.

Waldo Bastian <bastian@kde.org>

Author.

Zack Rusin <zack@kde.org>

Author.

NOTER

1.
bugs.kde.org
2006-06-01 K-skrivbordsmiljön