Scroll to navigation

KBUILDSYCOCA4(8) KDE användarhandbok KBUILDSYCOCA4(8)

NAME

kbuildsycoca4 - Bygger om systemets inställningscache.

ÖVERSIKT

kbuildsycoca4 [[--nosignal] | [--noincremental] | [--checkstamps] | [--nocheckfiles] | [--global] | [--menutest] | [--track meny-id] | [--help] | [--help-qt] | [--help-kde] | [--help-all] | [--author] | [-v, --version] | [--license]]

BESKRIVNING

kbuildsycoca4, som en del av KDE:s kommandoradverktyg, ser till att KDE fungerar på ett riktigt sätt genom att läsa in alla .desktop-, .xml- och .protocol-filer för att skapa en binärdatabas.

KDE använder själv databasen när det arbetar, för att tillhandahålla inställningsinformation som program behöver för att köra.

Verktyget är en del av ksycoca4, som betyder KDE System Configuration Cache (KDE systeminställningscache)

VäLJARE

--nosignal
Signalera inte till program att uppdatera

--noincremental

Inaktivera deluppdatering, läs in allt igen

--checkstamps

Kontrollera filers tidsstämplar

--nocheckfiles

Inaktivera kontroll av filer (farligt)

--global

Skapa global databas

--menutest

Skapa bara menyer på prov

--track meny-id

Spåra menyidentifikation i felsökningssyfte

--help

Visa hjälp om väljare

--help-qt

Visa Qt-specifika väljare

--help-kde

Visa KDE-specifika väljare

--help-all

Visa alla väljare

--author

Visa information om upphovsman

-v , --version

Visa versionsinformation

--license

Visa licensinformation

ANVäNDNING

Ett vanligt sätt att köra programmet är att bara ange följande kommando vid promptern: kbuildsycoca4

FILER

/var/tmp/kde-$USER/ksycoca4
Standardkatalogen där cachefilerna lagras.

MILJöVARIABLER

$KDEDIRS
Anger vilka kataloger som är en del av KDE-installationerna

$KDESYCOCA

Anger sökvägen till sycocas databasfil

SE OCKSå

kdeinit4

FEL

Det finns troligen ett antal fel. Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera dem.

AUTHOR

Darian Lanx <content@openprojects.net>
Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
2010-01-04 1.1 (KDE 4.4)