Scroll to navigation

KBOOKMARKMERGER KDE användarhandbok KBOOKMARKMERGER

NAMN

kbookmarkmerger - Ett program för att infoga en given uppsättning bokmärken i en användares lista med bokmärken.

SYNOPSIS

kbookmarkmerger [Qt-väljare...] [KDE-väljare...] {katalog}

BESKRIVNING

kbookmarkmerger är ett program för att infoga en given bokmärkesuppsättning med användarens bokmärkesuppsättning. Om användaren ännu inte har några bokmärken skapade, skapas en ny bokmärkeslista och givna bokmärken infogas i den. Medan detta görs håller kbookmarkmerger reda på vilka filer som redan infogats under en tidigare körning, så att inga bokmärken infogas i användarens bokmärken mer än en gång. Om KDE kör medan kbookmarkmerger körs, informeras KDE:s bokmärkessystem om ändringarna i användarens bokmärken, så att alla program som använder sig av informationen (dvs. Konqueror) omedelbart hämtar ändringarna.

Sättet som traditionellt används för att åstadkomma något som liknar det här är att använda noggrant framtagna hemkataloger när ett nytt användarkonto skapas för att ge användaren en standarduppsättning med bokmärken. Problemet med tillvägagångssättet är att efter användarens konto har skapats, kan inga nya bokmärken spridas.

Mekanismen är användbar för systemadministratörer som vill sprida ett bokmärke som pekar på ett visst dokument (till exempel viktig information om systemet) till alla användare. Distributörer kan också ha nytta av det, genom att till exempel utvidga programpaketen de tillhandahåller med bokmärkesfiler som kbookmarkmerger infogar i användarens bokmärkeslista när programpaketet infogas. På så sätt blir dokumentation som levereras med ett programpaket enkelt och synligt tillgänglig efter paketet har installerats.

Det enda argument som kbookmarkmerger kräver är namnet på en katalog som ska sökas igenom efter bokmärkesfiler. Alla filer i en given katalog övervägs för att infogas i användarens inställning. Filerna i den givna katalogen ska vara giltiga XBEL-filer.

SE OCKSÅ

Handbok Konqueror[1]

EXEMPEL

joe@hal9000:~
> kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

Sammanfogar alla bokmärkesfiler som är lagrade i /usr/local/extra-bookmarks med Joes bokmärkeslista.

STANDARDER

XBEL-specifikation[2]

BEGRÄNSNINGAR

För att avgöra om en given bokmärkesfil redan har infogats i en användares bokmärken, tittar kbookmarkmerger enbart på bokmärkesfilens filnamn. Innehållet kontrolleras inte alls. Det betyder att ändring av en bokmärkesfil som redan har infogats i en användares bokmärken inte utlöser en ny infogning.

Observera också att om en användare ändrar ett bokmärke som infogades i hans inställning, förblir den ursprungliga bokmärkesfilen oförändrad.

UPPHOVSMAN

Frerich Raabe <raabe@kde.org>

AUTHOR

Frerich Raabe <raabe@kde.org>
Author.

NOTER

1.
Handbok Konqueror
help:/konqueror/index.html
2.
XBEL-specifikation
1.a februari, 2005 K-skrivbordsmiljön