Scroll to navigation

DEMANGLE(1) [FIXME: manual] DEMANGLE(1)

NAMN

demangle - Ångra C++ namnbehandling av symboler

SYNOPSIS

demangle

BESKRIVNING

demangle läser en lista med C++ behandlade symbolnamn från standardinmatningen och konverterar namnen till mänskligt läsbar form på standardutmatningen.

Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

EXEMPEL

Skapa en fil som heter namn och innehåller följande behandlade symbolnamn:

_ZNK6Object10metaObjectEv 
_ZN8QPtrListI5ArrowE5clearEv 
_ZTC4Kolf0_11KMainWindow

Behandlingen av namnen kan därefter tas bort enligt följande:

exempel$ demangle < namn
Object::metaObject() const 
QPtrList<Arrow>::clear() 
construction vtable for KMainWindow-in-Kolf

SE OCKSÅ

kminspector(1) kmtrace(1) match(1)

AUTHOR

Ben Burton <bab@debian.org>
Author.
7:e april, 2003 [FIXME: source]