Scroll to navigation

KROSS(1) KDE-gebruikershandleiding KROSS(1)

NAME

kross - KDE-programma voor het uitvoeren van kross-scripts.

SAMENVATTING

kross [--help] [Algemene-opties] [Qt-opties] [KDE-opties] [bestand ...]

BESCHRIJVING

kross voert kross-scripts uit geschreven in KDE Javascript, Python, Ruby, Java en Falcon.

ALGEMENE OPTIES

--author

Auteurinformatie tonen.

--help

Hulp over de opties tonen.

--help-all

Alle opties tonen.

--help-kde

KDE specifieke opties tonen.

--help-qt

Qt-specifieke opties tonen.

--license

Licentie-informatie tonen.

-v--version

Versie-informatie tonen

PROGRAMMAOPTIES

bestand...

De bestanden met de uit te voeren scripts.

GEBRUIK

kross bestand voert het script in bestand uit na het laden van de interpretator-plugin voor de script-taal (gedetecteerd door bestandsnaam-extensie).

Om andere talen dan KDE Javascript te kunnen interpreteren, moet kdebindings worden geïnstalleerd.

ZIE OOK

kdeopties(7), qtopties(7), python(1), ruby(1), kjs(1), java(1), falcon(1)

Kijk op http://kross.dipe.org/solution.html voor meer informatie en inleidingen.

FOUTEN/BUGS

Er zijn waarschijnlijk vele bugs. Gebruik bugs.kde.org[1] om ze te rapporteren.

AUTHOR

Sebastian Sauer <mail@dipe.org>

Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
2008-10-22 0.01.01