Scroll to navigation

PREPARETIPS(1) Ferramenta de tradución PREPARETIPS(1)
preparetips

NOME

preparetips
- extrae texto dos ficheiros de consellos

SINOPSE

preparetips

DESCRICIÓN

preparetips é un script para extrair o texto dun ficheiro de consellos. Saca o texto de xeito que xgettext poda engadir os consellos nun ficheiro PO. Os ficheiros PO fornecen un formato de cadeas lexíbeis polos humanos para os tradutores.

preparetips procura por data/tips-en como ficheiro de consellos.

CONSULTE TAMÉN

kdeoptions(7)

ERROS

Por favor, utilice http://bugs.kde.org para informar de erros, non envíe correos directamente ao autor.

AUTOR

Matthias Kiefer <matthias.kiefer@gmx.de>

Autor.
2006-06-01 O ambiente de escritorio K