Scroll to navigation

PO2XML(1) [FIXME: manual] PO2XML(1)

NOME

po2xml - Traduce un ficheiro XML DobBook usando un ficheiro PO

SINOPSE

po2xml [XML-orixinal tr-traducidoanslated-PO]

DESCRICIÓN

po2xml é unha ferramenta para a liña de comandos que traduce o ficheiro XML Docbook XML-orixinal usando o ficheiro de mensaxes gettext PO-traducido. O ficheiro XML traducido que se obtén é enviado á saída estándar.

Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

CONSULTE TAMÉN

split2po(1), swappo(1), transxx(1), xml2pot(1)

AUTORES

As ferramentas PO-XML foron escritas por Stephan Kulow <coolo@kde.org>

Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton<bab@debian.org>

AUTOR

Ben Burton <bab@debian.org>

Autor.
8 de abril de 2003 [FIXME: source]