Scroll to navigation

KDED4(8) Manual do usuario de KDE KDED4(8)

NAME

kded4 - Daemon KDE; provoca actualizacións da base de datos Sycoca cando se precisen.

RESUMO

kded4 [--help] [Opcións xenéricas] [Opcións de Qt] [Opcións de KDE] [--check]

DESCRICIóN

kded4 é responsábel de crear o ficheiro sycoca, a caché binaria de tipos de servizo, tipos mime e servizos dispoñíbeis para un usuario en concreto

It monitors the directories containing .desktop files. When a file is added/removed, it waits 5 seconds (in case of series of updates), and then launches kbuildsycoca.

OPCIóNS XENéRICAS

--author

Mostra información do autor.

--help

Mostrar axuda acerca das opcións.

--help-all

Mostra todas as opcións.

--help-kde

Mostra as opcións específicas de KDE.

--help-qt

Mostra as opcións específicas de Qt.

--license

Mostra información da licenza.

-v --version

Mostra información da versión

OPCIóNS DO PROGRAMA

--check

Comprobar a base de datos Sycoca só unha vez.

UTILIZACIóN

Se chama a kded4 sen parámetros e xa se está a executar mostrarase a mensaxe:

O daemon KDE (kded) xa se está executando.

If kded4 is called with kded4 --check, then it updates the KDE sycoca using kbuildsycoca.

CONSULTE TAMéN

kdeoptions(7), qtoptions(7), kbuildsycoca(8)

ERROS

Probabelmente haxa moitísimos erros. Use bugs.kde.org[1] para informar deles.

AUTHORS

David Faure <faure@kde.org>

Author.

Waldo Bastian <bastian@kde.org>

Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
2008-11-12 0.01.01