Scroll to navigation

KBUILDSYCOCA4(8) Manual do usuario de KDE KBUILDSYCOCA4(8)

NAME

kbuildsycoca4 - Reconstrui a caché da configuración do sistema.

RESUMO

kbuildsycoca4 [[--nosignal] | [--noincremental] | [--checkstamps] | [--nocheckfiles] | [--global] | [--menutest] | [--track menu-id] | [--help] | [--help-qt] | [--help-kde] | [--help-all] | [--author] | [-v, --version] | [--license]]

DESCRICIóN

kbuidsycoca4, como parte das ferramentas KDE para a liña de ordes garante o funcionamento correcto de KDE lendo todos os ficheiros .desktop, .xml e .protocol para construír unha base de datos binaria.

KDE acede a esta base de datos durante o funcionamento para a fornecer información de configuración que precise un programa para a súa execución.

Esta ferramenta é parte de ksycoca4, que significa KDE System Configuration Cache

OPCIóNS

--nosignal

Non enviar sinais ás aplicacións para que se actualicen

--noincremental

Desactivar a actualización incremental, ler de novo todo

--checkstamps

Comprobar os selos de tempo dos ficheiros

--nocheckfiles

Desactivar a comprobación dos ficheiros (perigoso)

--global

Crear unha base de datos global

--menutest

Realizar só unha execución de proba da xeración do menú

--track menu-id

Rastrexar o identificador do menú para depuración

--help

Mostra axuda acerca das opcións

--help-qt

Mostra as opcións específicas de Qt

--help-kde

Mostra as opcións específicas de KDE

--help-all

Mostra todas as opcións

--author

Mostra información de autoría

-v , --version

Mostra información da versión

--license

Mostra información da licenza

UTILIZACIóN

O xeito estándar de executar este programa é especificar o seguinte comando na liña de ordes kbuidsycoca4

FICHEIROS

/var/tmp/kde-$USER/ksycoca4

O cartafol predeterminado onde se gardan os ficheiros de caché.

VARIáBEIS DE CONTORNO

$KDEDIRS

Indica que directorios forman parte da instalación de KDE

CONSULTE TAMéN

kdeinit4

ERROS

Probabelmente haxa moitísimos erros. Use bugs.kde.org[1] para informar deles.

AUTHOR

Darian Lanx <content@openprojects.net>

Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
2010-01-04 1.1 (KDE 4.4)