Scroll to navigation

CHECKXML(1) Manual do usuario de KDE CHECKXML(1)

NOME

checkXML - Unha ferramenta lint de XML para documentos KDE DocBook de XML.

SINOPSE

checkXML [nomeFicheiro]

DESCRICIÓN

checkXML é unha ferramenta para procurar erros de sintaxe en ficheiros XML DocBook de KDE. Tamén pode ser empregada para outros ficheiros XML baseados en DocBook, pero debería empregar a ferramenta xmllint(1), que é menos específica, se non está a traballar na documentación de KDE.

CONSULTE TAMÉN

meinproc4(1) xmllint(1)

AUTOR

Lauri Watts <lauri@kde.org>

Autor.
2003-07-03 [FIXME: source]