Scroll to navigation

jwhois(1) General Commands Manual jwhois(1)

NAME

jwhois - klient för whois-tjänsten

SYNOPS

jwhois [ FLAGGOR ]... [ FRÅGA ]

BESKRIVNING

jwhois söker på Whois-servrar efter objekten på kommandoraden.

Vilken värd som skall frågas hämtas från en global konfigurationsfil, en konfigurationsfil som anges på kommandoraden, eller väljs direkt på kommandoraden.

FLAGGOR

visar version, författare och licensinformation.
visar en kort hjälptext.
använder FIL som konfigurationsfil istället för förvalet.
ignorerar den värd som anges i konfigurationsfilen och frågar istället VÄRD direkt.
anger vilket portnummer som skall användas när VÄRD frågas.
framtvingar uppslagning mot värden även om det aktuella objektet är tillgänglig i cachen.
skriver ut berättande felsökningsutdata vid körning (använd denna innan du sänder felrapporter för att försäkra dig om att det rör sig om ett fel och inte en felkonfigurering). Du kan öka pratsamhetsnivån genom att ge flera sådana flaggor till jwhois, till exempel -vv.
deaktivera funktionen som omdirigerar frågor från en server till en annan.
deaktivera det inbyggda stödet för whois-servers.net.
sänd frågan ordagrannt till mottagande värd istället för att skriva om dem i enlighet med inställningen.
visa alla steg i omdirigeringen (förval är att visa endast det sista svaret).
helt deaktivera både läsning och skrivning av cachen.
framtvinga användning av rwhois-protokollet istället för HTTP eller whois.
ber de mottagande rwhoisservrarna att visa resultaten enligt VISNING istället för den normala dump-visningen.
ber de mottagande rwhoisservrarna att begränsa sina svar till GRÄNS träffar.

RIPE-UTÖKNINGAR

För att använda flaggorna som anges i RIPE-dokument 157, måste du ändra formatet på frågan något. Om du skulle söka efter alla poster i RIPE-databasen vilka listar admin-c, tech-c eller zone-c som CO19-RIPE, kan du använda följande kommandosyntax:

jwhois -h whois.ripe.net -- -i admin-c,tech-c,zone-c CO19-RIPE

-- används för att separerar RIPE-flaggorna från jwhois egna flaggor.

SE ÄVEN

whois(1)

November 2001 GNU