Scroll to navigation

GROFF_MMSE(7) Miscellaneous Information Manual GROFF_MMSE(7)

NAMN

groff_mmse - svenska ”memorandum” makro för GNU roff

SYNTAX

groff -mmse [flaggor ...] [filer ...]
groff -m mmse [flaggor ...] [filer ...]

BESKRIVNING

mmse är en svensk variant av mm. Alla texter är översatta. En A4 sida får text som är 13 cm bred, 3,5 cm indragning samt är 28,5 cm hög. Det finns stöd för brevuppställning enligt svensk standard för vänster och högerjusterad text.

COVER kan använda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt försättsblad. Se groff_mm(7) för övriga detaljer.

BREV

Tillgängliga brevtyper:

.LT SVV
Vänsterställd löptext med adressat i position T0 (vänsterställt).
.LT SVH
Högerställd löptext med adressat i position T4 (passar fönsterkuvert).

Följande extra LO-variabler används.

.LO DNAMN namn
Anger dokumentets namn.
.LO MDAT datum
Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).
.LO BIL sträng
Anger bilaga, nummer eller sträng med Bilaga (LetBIL) som prefix.
.LO KOMP text
Anger kompletteringsuppgift.
.LO DBET beteckning
Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.
.LO BET beteckning
Anger beteckning (ärendebeteckning i form av diarienummer eller liknande).
.LO SIDOR antal
Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom parenteser.

Om makrot .TP är definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet. Där lägger man lämpligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV

Jörgen Hägg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER

/usr/share/groff/1.22.4/tmac/mse.tmac
/usr/share/groff/1.22.4/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSÅ

groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
groff_mm(7)

26 December 2021 groff 1.22.4