Scroll to navigation

QUEEN(6) Games Manual QUEEN(6)

NAMN

queen - fantasiäventyrsspel

BESKRIVNING

Flight of the Amazon Queen är ett 2-dimensionellt peka-och-klicka-äventyrsspel som utspelar sig på 1940-talet.

Du spelar Joe King, en pilot som fått i uppdrag att flyga Faye Russell (en känd filmstjärna) till Amazonas för ett fotouppdrag. Självklart går dock inte allt som planerat...

FLAGGOR

Visa en hjälptext för kommandot
Visa versionsinformation och information om upphovsrätt

HISTORIK

Feb 02 2006: Smärre ändringar.
Apr 12 2004: Första svenska versionen av manualsidan.

UPPHOVSRÄTT

Den här manualsidan är skriven av David Weinehall <tao@debian.org> för Debian GNU-systemet (men är fri att användas av andra).

February 2, 2006 David Weinehall