Scroll to navigation

DRAGON(1) Användarhandbok för Dragon vid DRAGON(1)

NAMN

dragon - en videospelare med fokus på användarvänlighet

SYNOPSIS

dragon [webbadress]

BESKRIVNING

dragon-spelaren spelar upp ljud och video med olika format.

VÄLJARE

--play-dvd
Spela dvd-video.

ÅTERKOPPLING

På IRC, irc.freenode.net #dragonplayer eller via e-post, imonroe@kde.org eller på webben, <https://multimedia.kde.org>

SE OCKSÅ

Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig på help:/dragonplayer (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/dragonplayer).

COPYRIGHT

Copyright (c) 2006 Max Howell

Copyright (c) 2007 Ian Monroe

Licens: GNU General Public Version 2 <https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

AUTHOR

Praveen Arimbrathodiyil <pravi.a@gmail.com>
Manualsida för Dragon-spelare.
2016-06-29 KDE-program Program 16.04