Scroll to navigation

dpkg-vendor(1) użytki dpkg dpkg-vendor(1)

NAZWA

dpkg-vendor - odczytuje informację o twórcach dystrybucji

SKŁADNIA

dpkg-vendor [opcja...] polecenie

OPIS

dpkg-vendor is a tool to query information about vendors listed in /etc/dpkg/origins. /etc/dpkg/origins/default contains information about the current vendor.

POLECENIA

Exits with 0 if the current vendor is vendor. Otherwise exits with 1.
Exits with 0 if the current vendor distribution is a derivative of vendor, otherwise exits with 1. It uses the Parent field to browse all ancestors of the current vendor.
Wyświetla na standardowym wyjściu wartoś określonego pola odczytanego z informacji dotyczących aktualnego twórcy.
Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.
Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

Przyjmuje, że aktualnym twórcą jest twórca, zamiast określania tego przez zmienną środowiska DEB_VENDOR lub odczyt z /etc/dpkg/origins/default.

ŚRODOWISKO

Ustawienie określające aktualnego twórcę. Jeśli nie jest ustawione, aktualny twórca zostanie określony poprzez odczytanie z /etc/dpkg/origins/default.

ZOBACZ TAKŻE

deb-origin(5).

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012

2018-01-17 1.19.0.5