Scroll to navigation

dpkg-name(1) dpkg suite dpkg-name(1)

NAMN

dpkg-name - byt namnet på Debianpaket till det fullständiga paketnamnet

SYNOPS

dpkg-name [flagga...] [--] fil...

BESKRIVNING

Manualsidan dokumenterar programmet dpkg-name, vilket tillhandahåller ett enkelt sätt att byta namn på Debianpaket till deras fullständiga paketnamn. Ett fullständigt paketnamn består av paket_version_arkitektur.pakettyp och anges av control-filen i paketet. Version-delen av filnamnet består av uppströmsversionsinformation och kan eventuellt följas av ett bindestreck och revisionsinformationen. Pakettyp-delen kommer från fältet package-type om det finns, annars deb.

FLAGGOR

Destinationsfilnamnet kommer inte att innehålla information om arkitektur.
Skapa en symbolisk länk istället för att flytta.
Befintliga filer kommer att skrivas över om de har samma namn som destinationsfilnamnet.
Filerna kommer att flyttas till en underkatalog. Om katalogen i argumentet existerar kommer filerna att flyttas in i den katalogen, om inte kommer namnet på målkatalogen att hämtas från sektionsfältet i styrdelen av paketet. Målkatalogen kommer vara ”unstable/binary-arkitekursektion”. Om sektionen inte hittas i styrfilen antas ”no-section”, och i så fall, samt för sektionerna ”non-free” och ”contrib”, är målkatalogen ”sektion/binary-arkitektur”. Sektionsfältet krävs inte, så flera paket hamnar i katalogen ”no-section”.

Varning: Använd den här flaggan med tillförsikt, den kan vara rörig.

Flaggan kan användas tillsammans med -s-flaggan. Om en målkatalog inte existerar kommer den att skapas automatiskt.

Varning: Använd denna flagga med tillförsikt.

-?, --help
Visar hjälpskärm och avslutar.
Visar version och avslutar.

MILJÖVARIABLER

Väljer färgläge (sedan dpkg 1.18.5). För närvarande godtas följande värden: auto (förval), always och never.
Om satt, används för att bestämma om lokalt språkstöd ska aktiveras, även känt som internationaliseringsstöd (eller i18n) (sedan dpkg 1.19.0). Tillåtna värden är: 0 och 1 (förval).

PROGRAMFEL

Vissa paket följer inte namnstrukturen paket_version_arkitektur.deb. Paket vars namn ändrats med dpkg-name kommer följa denna struktur. Normalt påverkar detta inte hur dselect(1)/dpkg(1) installerar paket, men vissa andra installationsverktyg kan vara beroende av denna namngivningsstruktur.

EXEMPEL

Filen bar-foo.deb kommer att få det nya namnet bar-foo_1.0-2_i386.deb eller något liknande (beroende på vilken information som hittas i styrdelen av bar-foo.deb).
Alla filer med ändelsen deb i katalogen /root/debian och dess underkataloger kommer att få sina namn ersatta med dpkg-name, om så behövs, till namn utan arkitekturinformation.
Gör inte så här. Ditt arkiv kommer att röras till helt och hållet eftersom många paket inte har någon sektionsinformation. Gör inte så här.
Kan användas när nya paket byggs.

SE ÄVEN

deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dpkg-deb(1), find(1), xargs(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-05-25 1.21.8