Scroll to navigation

dpkg-distaddfile(1) dpkg suite dpkg-distaddfile(1)

NAMN

dpkg-distaddfile - lägg till poster i debian/files

SYNOPS

dpkg-distaddfile [flagga...] filnamn sektion prioritet

BESKRIVNING

dpkg-distaddfile lägger till en post för en namngiven fil i debian/files.

Det tar tre argument som inte är flaggor - filnamn, sektion och prioritet för .changes-filen.

Filnamnet anges relativt till katalogen där dpkg-genchanges förväntas finna filerna, normalt .., snarare än som en sökväg relativ till den aktuella katalogen när dpkg-distaddfile körs.

FLAGGOR

Läs eller skriv listan över filer som skall sändas in här, istället för att använda debian/file.
-?, --help
Visar hjälpskärm och avslutar.
Visar version och avslutar.

MILJÖVARIABLER

Sets the color mode (since dpkg 1.18.5). The currently accepted values are: auto (default), always and never.
If set, it will be used to decide whether to activate Native Language Support, also known as internationalization (or i18n) support (since dpkg 1.19.0). The accepted values are: 0 and 1 (default).

FILER

Listan över genererade filer so ingår i insändningen som förbereds. dpkg-distaddfile kan användas för att lägga till ytterligare filer.

SE ÄVEN

deb-src-files(5).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2021-04-13 1.20.9