Scroll to navigation

deb-old(5) dpkg suite deb-old(5)

NAMN

deb-old - Debians gamla binärpaketformat

SYNOPS

filnamn.deb

BESKRIVNING

.deb-formatet är Debians binära paketformat. Denna manualsida beskriver det gamla formatet som används före Debian 0.93. Se deb(5) för detaljerad information om det nya formatet.

FORMAT

Filen innehåller två rader med formatinformation som ASCII-text, följt av två sammaslagna gzip-packade ustar-filer.

Den första raden i filen är formatversionsnumret utfyllt till åtta siffror, och är 0.939000 för alla arkiv i det gamla formatet.

Nästa rad är en decimalsträng (utan inledande nollor) som anger längden på den första gzip-packade tar-filen.

Båda dessa rader avslutas med ett ensamt radbrytningstecken.

Den första tar-filen innehåller styrinformationen, lagrade som ett antal vanliga filer. Filen control måste finnas, eftersom den innehåller grundläggande styrinformation.

I vissa väldigt gamla arkiv kan filerna i styr-tarfilen eventuellt ligga i en underkatalog vid namn DEBIAN. Om så är fallet kommer underkatalogen DEBIAN också att finnas i styr-tarfilen, och styr-tarfilen kommer endast innehålla filer i den katalogen. Eventuellt kan styr-tarfilen innehålla en post för ”.”, det vill säga den aktuella katalogen.

Den andra gzip-packade tar-filen är filsystemsarkivet, vilken innehåller sökvägar relativt rotkatalogen för systemet det ska installeras på. Sökvägarna innehåller inte inledande snedstreck.

SE ÄVEN

deb(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-04-01 1.21.7