Scroll to navigation

deb-md5sums(5) dpkg suite deb-md5sums(5)

NAMN

deb-md5sums - MD5-filkondensat för paket

SYNOPS

DEBIAN/md5sums

BESKRIVNING

Ett paket deklarerar MD5-kondensatet för paketfilens innehåll genom att inkludera en md5sums-fil i sitt styrarkiv (dvs. DEBIAN/md5sums när paketet skapas). Filen används för att bekräfta integritet och för att undvika dubletter, och inte av säkerhetsskäl.

Denna fil består av en lista med MD5-kondensat (som 32 skiftlägesoberoende hexadecimala tecken) följda av två blanksteg (U+0020 SPACE) och det absoluta sökvägsnamnet för en vanlig fil, en per rad.

Avslutande snedstreck (U+002F /) i sökvägsnamnet kommer tas bort. Varken avslutande blanksteg eller rader som är tomma eller endast består av blanktecken tillåts.

Om filen ”control” inte finns i det binära paketet kommer dpkg(1)> att skapa motsvarande information vid uppackning (sedan dpkg 1.16.3).

EXEMPEL

 53c0d4afe4bc4eccb5cb234d2e06ef4d  usr/bin/dpkg
 f8da2bc74cdcad8b81c48a4f0d7bb0a8  usr/bin/dpkg-deb
 70b913132de56e95e75de504979309b4  usr/bin/dpkg-divert
 […]

SE ÄVEN

md5sum(1), dpkg-deb(1), dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-05-25 1.21.8