Scroll to navigation

deb-changes(5) dpkg suite deb-changes(5)

NAAM

deb-changes - Indeling van het Debian changes-bestand

OVERZICHT

bestandsnaam.changes

BESCHRIJVING

Elke Debian-upload bestaat uit een controlebestand .changes, dat een aantal velden bevat in deb822(5)-indeling.

Ieder veld begint met een markering, zoals Source of Binary (niet hoofdlettergevoelig), gevolgd door een dubbele punt en de tekstinhoud van het veld (hoofdlettergevoelig tenzij anders vermeld. Velden worden enkel door veldmarkeringen begrensd. De tekstinhoud van het veld kan met andere woorden verschillende regels lang zijn, maar de installatiegereedschappen zullen bij het verwerken van de tekstinhoud de regels gewoonlijk samenvoegen (behalve voor de multiregel-velden Description, Changes, Files, Checksums-Sha1 en Checksums-Sha256; zie hierna)

De controle-data mogen ingesloten liggen in een OpenPGP-handtekening met ASCII-harnas volgens de specificatie RFC4880.

VELDEN

De waarde van dit veld bepaalt de indelingsversie van het bestand. De syntaxis van de veldwaarde is een versienummer met een hoofdversie- en een onderversiecomponent. Wijzigingen aan de indeling die niet neerwaarts compatibel zijn, hebben een verhoging van het hoofdversienummer tot gevolg en neerwaarts compatibele veranderingen (zoals het toevoegen van extra velden) verhogen het onderversienummer. De huidige indelingsversie is 1.8.
De datum waarop het pakket gebouwd werd of het laatst bewerkt. Hij moet in dezelfde indeling opgemaakt zijn als de datum in een deb-changelog(5)-item.

De waarde van dit veld wordt meestal gehaald uit het bestand debian/changelog.

De naam van het broncodepakket. Indien de versie van het broncodepakket verschilt van de versie van het binaire pakket, dan zal de broncode-naam gevolgd worden door een broncode-versie tussen haakjes. Dit kan het geval zijn als de upload een uitsluitend binaire upload is die niet door de onderhouder uitgevoerd wordt.
Dit gevouwen veld is een lijst, met spatie als scheidingsteken, van binaire pakketten die geüpload moeten worden. Indien het een upload is van enkel broncode, dan wordt het veld weggelaten (sinds dpkg 1.19.3).
Somt de architecturen op van de bestanden die momenteel geüpload worden. Gebruikelijke architecturen zijn amd64, armel, i386, enz. Merk op dat de waarde all bedoeld is voor pakketten die architectuuronafhankelijk zijn. Indien ook de broncode voor het pakket geüpload wordt, wordt tevens de bijzondere vermelding source toegevoegd. Jokertekens voor architecturen mogen nooit voorkomen in de lijst.
Gewoonlijk is dit het originele versienummer van het pakket, welke vorm de auteur van het programma er ook voor gebruikt. Het kan ook een Debian-revisienummer bevatten (voor niet uit Debian stammende pakketten). De exacte indeling en het sorteringsalgoritme worden beschreven in deb-version(7).
Somt een of meer met een spatie van elkaar gescheiden distributies op waarin deze versie ondergebracht moet worden als het geüpload wordt naar het archief.
De dringendheid van de upload. De momenteel toegelaten waarden, in oplopende volgorde van dringendheid, zijn: low, medium, high, critical en emergency.
Moet opgemaakt worden volgens de indeling “Joe Bloggs <jbloggs@example.org>”, en is gewoonlijk de persoon die het pakket maakte, in tegenstelling tot de auteur van de verpakte software.
Moet opgemaakt worden volgens de indeling “Joe Bloggs <jbloggs@example.org>”, en is gewoonlijk de persoon die voor deze release verantwoordelijk is voor de veranderingen aan het pakket.
 naam-binaire-pakket - samenvatting-binaire-pakket
Dit multiregel-veld bevat een lijst met de naam van de binaire pakketten, gevolgd door een spatie, een koppelteken (‘-’) en hun eventueel afgekapte korte beschrijving. Indien het een upload is van enkel broncode, dan wordt het veld weggelaten (sinds dpkg 1.19.3).
Een lijst van met komma's van elkaar gescheiden nummers van bugrapporten die door deze upload opgelost worden. De archiefsoftware van de distributie kan dit veld gebruiken om automatisch de vermelde bugnummers te sluiten in het opvolgingssysteem voor bugs van de distributie.
Dit veld geeft aan dat deze upload gebeurt na de niet door de pakketonderhouder uitgevoerde bouw van uitsluitend het binaire pakket. Het vindt zijn oorsprong in het item met de sleutel/waarde-combinatie binary-only=yes uit de metadata van het changelog-bestand.
Dit veld somt een lijst van door een spatie van elkaar gescheiden bouwprofielen op waarmee deze upload gebouwd werd.
 changelog-items
Dit multiregel-veld bevat de samengevoegde tekst van alle changelog-items die deel uitmaken van de upload. Om van dit veld een geldig multiregel-veld te maken, worden lege regels vervangen door één enkel punt (‘.’) en springen alle regels in met één spatie. De exacte inhoud hangt af van de changelog-indeling.
 md5som grootte sectie prioriteit bestandsnaam
Dit multiregel-veld bevat een bestandslijst met voor elk bestand de vermelding van de md5som, grootte, sectie en prioriteit.

De eerste regel van de veldwaarde (het deel dat op dezelfde regel staat als de door een dubbele punt gevolgde veldnaam) is steeds leeg. De inhoud van het veld wordt in de vervolgregels verwoord, één regel per bestand. Elke regel bestaat uit elementen die onderling gescheiden zijn door een spatie en het bestand beschrijven: zijn md5som, zijn bestandsgrootte, zijn sectie, zijn prioriteit en zijn naam.

Dit veld somt alle bestanden op die deel uitmaken van de upload. De lijst van bestanden uit dit veld moet overeenkomen met de bestandslijst in de andere gerelateerde Checksums-velden.

 controlesom grootte bestandsnaam
Deze multiregel-velden bevatten een lijst van bestanden met een controlesom en een bestandsgrootte voor elk van hen. Deze velden gebruiken dezelfde syntaxis en verschillen onderling enkel in het gebruikte algoritme voor het berekenen van de controlesom: SHA-1 voor Checksums-Sha1 en SHA-256 voor Checksums-Sha256.

De eerste regel van de veldwaarde (het deel dat op dezelfde regel staat als de door een dubbele punt gevolgde veldnaam) is steeds leeg. De inhoud van het veld wordt in de vervolgregels verwoord, één regel per bestand. Elke regel bestaat uit elementen die onderling door een spatie gescheiden zijn en het bestand beschrijven: zijn controlesom, zijn bestandsgrootte en zijn naam.

Deze velden sommen alle bestanden op die deel uitmaken van de upload. De lijst van bestanden uit deze velden moet overeenkomen met de bestandslijst in het veld Files en in de andere gerelateerde Checksums-velden.

BUGS

Het veld Files is niet consistent met de andere Checksums-velden. De velden Changed-By en Maintainer hebben namen die verwarrend zijn. Het veld Distribution bevat informatie over waar gewoonlijk met de term suite naar verwezen wordt.

ZIE OOK

deb822(5), deb-src-control(5), deb-version(7).

2022-07-01 1.21.9