Scroll to navigation

orphaner(8) orphaner(8)

NAAM

orphaner - frontend voor deborphan

OVERZICHT

orphaner [--help|--purge] [deborphan-opties]

BESCHRIJVING

orphaner is een handige frontend voor deborphan. Met behulp van dialog of whiptail geeft het een lijst weer van verweesde pakketten. Pakketten kunnen voor verwijdering geselecteerd worden met apt-get, dat dan aangeroepen wordt om de taak te verrichten. Na de verwijdering wordt met deborphan een nieuwe lijst van verweesde pakketten opgemaakt. Het programma wordt beëindigd wanneer ofwel op `Afbreken' (`Cancel') gedrukt wordt, ofwel geen pakket voor verwijdering gemarkeerd werd.

Nadat u een pakket verwijderde, worden alle nieuwe verweesde pakketten bovenaan de lijst weergegeven, met +++++ gescheiden van de oude lijst.

Orphaner heeft ook nog twee andere knoppen: `Simuleer' (`Simulate') en `Help'. `Simuleer' maakt, zoals zijn naam suggereert, enkel een simulatie van de verwijdering en toont welke het resultaat zou zijn van een echte verwijdering. Zo kunt u zien welke pakketten daardoor verweesd zouden worden en kunt u deze selecteren en alle pakketten verwijderen met één aanroep van apt-get.

`Help' toont u de status van het pakket, zoals dpkg -s dit aangeeft. Let op: uw selectie zal verloren gaan.

OPTIES

--help
Een korte hulptekst weergeven en afsluiten.

--skip-apt
Geen aanroep van apt-get uitvoeren, maar in plaats daarvan de apt-get commandoregel tonen.

--purge
apt-get remove aanroepen met de optie --purge.

orphaner accepteert de meeste, maar niet alle opties die door deborphan geaccepteerd worden. Deze opties worden onveranderd doorgegeven aan deborphan en worden beschreven in de man-pagina van deborphan. De opties die niet geaccepteerd worden, betreffen de schakelopties voor het beheer van het keep-bestand en de schakelopties om de opmaak van de uitvoer aan te passen. Merk op dat een schakeloptie waarvoor een argument nodig is, als één argument moet opgegeven worden aan orphaner. Om bijvoorbeeld enkel de pakketten met de prioriteit optional en minder weer te geven, moet u --priority=optional opgeven (d.w.z. met het =-teken en niet met een spatie).

ZIE OOK

deborphan(1), orphaner(8), apt-get(8), editkeep(8)

April 2004