Scroll to navigation

WEB2DISK(1) calibre WEB2DISK(1)

NAME

web2disk - web2disk

web2disk URL


Where URL is for example https://google.com

Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIVER]

Base folder into which URL is saved. Default is .

Minimum intervaller i sekunder mellom påfølgende innhentinger av data. Standard er 0 s

Ikke last ned CSS stilsett

Karaktersettkodingen for nettsidene du forsøker å laste ned. Standard er å forsøke å gjette kodingen.

Any link that matches this regular expression will be ignored. This option can be specified multiple times, in which case as long as any regexp matches a link, it will be ignored. By default, no links are ignored. If both filter regexp and match regexp are specified, then filter regexp is applied first.

show this help message and exit

Kun lenker som samsvarer med dette regulære uttrykket vil bli fulgt. Dette valget kan bli spesifisert flere ganger, hvilket vil si så lenge en lenke samsvarer med et regulært uttrykk, så vil det bli fulgt. Som standard vil alle lenker blir fulgt.

Maksimum antall filer som skal lastes ned. Dette gjelder kun filer fra <a href> emneord. Standard er 9223372036854775807

Maksimum antall nivå å gjenta, for eksempel dybde av lenker som skal følges. Standard 1

Tidsavbrudd i sekunder å vente på svar fra server. Standard 10.0 s

Vis detaljert utdatainformasjon. Benyttes for feilsøking

show program's version number and exit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

August 12, 2022 6.3.0