Scroll to navigation

WEB2DISK(1) calibre WEB2DISK(1)

NAME

web2disk - web2disk

web2disk URL


Where URL is for example https://google.com

Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCIÓNS]

Base folder into which URL is saved. Default is .

Intervalo minimo en segundos entre obtención de datos consecutivos. Valor predeterminado: 0 s

Non descargar follas de estilo CSS

Codificación para os sitios web que está intentando descargar. O modo predeterminado é para tentar averiguar a codificación.

Any link that matches this regular expression will be ignored. This option can be specified multiple times, in which case as long as any regexp matches a link, it will be ignored. By default, no links are ignored. If both filter regexp and match regexp are specified, then filter regexp is applied first.

show this help message and exit

Soamente se seguirán as ligazóns que cumpran a expresión regular. Esta opción pódese usar varias veces, en tal caso, sempre que a ligazón cumpra algunha das expresións regulares, seguirase a ligazón. De modo predeterminado, séguense todas as ligazóns.

O número máximo de ficheiros para descargar. Isto soamente se aplica a ficheiros procedentes de etiquetas <a href>. O predeterminado é 9223372036854775807

Máximo número de niveis de recursividade, i.e., profundidade das ligazóns a seguir. Valor predeterminado: 1

Tempo máximo en segundos para esperar a resposta do servidor. Valor predeterminado: 10.0 s

Mostrar información de saída detallada. Útil para a depuración

show program's version number and exit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

agosto 12, 2022 6.3.0