Scroll to navigation

WEB2DISK(1) calibre WEB2DISK(1)

NAME

web2disk - web2disk

web2disk URL


Where URL is for example https://google.com

Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[INDSTILLINGER]

Base folder into which URL is saved. Default is .

Minimalt interval i sekunder mellem hentninger, Standardværdien er 0 s

Download ikke CSS-stilark

Tegnsættet for hjemmeside sites, du prøver at hente. Udgangspunktet er at forsøge på at gætte tegnsættet.

Any link that matches this regular expression will be ignored. This option can be specified multiple times, in which case as long as any regexp matches a link, it will be ignored. By default, no links are ignored. If both filter regexp and match regexp are specified, then filter regexp is applied first.

Vis denne hjælpetekst og afslut

Kun henvisninger, der passer på dette regulære udtryk, vil blive fulgt. Denne valgmulighed kan angives flere gange, hvor henvisninger vil blive fulgt, bare de passer på ét af udtrykkene. Som udgangspunkt følges alle henvisninger.

Det maksimale antal filer der hentes. Dette gælder kun filer fra <a href> mærkater. Standardværdien er 9223372036854775807

Maksimalt rekursiv dybde til f.eks. forfølgelse af henvisninger. Standardværdi 1

Timeout i sekunder at vente, for et svar fra serveren. Standard: 10.0 s

Vis detaljeret output-information. Anvendeligt ved fejlfinding

vis programmets version og afslut

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

August 12, 2022 6.3.0