Scroll to navigation

CALIBRE-SERVER(1) calibre CALIBRE-SERVER(1)

NAME

calibre-server - calibre-server

calibre-server [alternativ] [sökväg till biblioteketsmapp...]


Starta calibre Innehållsserver. calibres Innehållsserver exponerar dina calibre-bibliotek över internet. Du kan ange sökvägen till biblioteksmappar som argument till calibre-server. Om du inte anger några vägar, kommer alla biblioteken som i calibre- huvudprogrammet känner till att användas.

När du skickar argument till calibre-server som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

--access-log
Sökväg till tillgångs loggfil. Denna loggfil innehåller information om klienter som ansluter till servern och gör efterfrågningar. Som standard görs ingen åtkomstloggning.

--ajax-timeout
Tid (i sekunder) att vänta på ett svar från servern när förfrågningar görs.

--auth-mode
Välj typen av autentisering att användas. Ställ in HTTP-autentiseringsläge som används av servern. Ställ in på "grundläggande" om du sätter denna server bakom en SSL-proxy. Annars lämna den som "auto", som kommer att använda "grundläggande" om SSL är konfigurerad annars kommer "nedbrytning" att användas.

--auto-reload
Starta automatiskt om servern när källkoden ändras. Användbar för utveckling. Du bör också ange ett lågt värde för stänga av tidsbegränsning.

--ban-after
Antal misslyckande inloggningsförsök för bannlysning. Antal misslyckade inloggningsförsök varefter en IP-adress är bannlyst

--ban-for
Bannlys IP-adresser som har upprepade misslyckade inloggningsförsök. Bannlys tillfälligt åtkomst för IP-adresser som har upprepade misslyckade inloggningsförsök under det angivna antalet minuter. Användbart för att förhindra försök att gissa lösenord. Om den är inställd på noll görs ingen bannlysning.

--book-list-mode
Välj standardläge för boklistan. Ställ in standardläget för boklistan som ska användas för nya användare. Enskilda användare kan åsidosätta standardinställningarna i sina egna inställningar. Standardinställningen är att använda ett omslagsrutnät.

--compress-min-size
Minsta storlek för svar att använda vid datakomprimering (i byte).

--custom-list-template
Sökvägen till en JSON-fil som innehåller en mall för det anpassade boklistsläget. Det enklaste sättet att skapa en sådan mallfil är att gå till Inställningar->Dela via nätet->Mall för boklista i calibre, skapa mallen och exportera den.

--daemonize
Kör process i bakgrunden som en demon (endast Linux).

--displayed-fields
Begränsa användardefinierade fält som ska visas. Kommaseparerad lista med användardefinierade metadatafält som ska visas av Innehållsservern i /opds- och /mobila-vyer. Om du anger det här alternativet, kommer alla fält som inte finns i denna lista inte att visas. Till exempel: my_rating,my_tags

--enable-allow-socket-preallocation, --disable-allow-socket-preallocation
Förallokering av socket-anslutning, till exempel med systemd socket aktivering. Som standard är detta alternativ aktiverat.

--enable-auth, --disable-auth
Lösenordsbaserad autentisering för att komma åt servern. Normalt är servern obegränsad, så att alla kan få tillgång till den. Du kan begränsa åtkomsten till fördefinierade användare med det här alternativet. Som standard är detta alternativ inaktiverat.

--enable-fallback-to-detected-interface, --disable-fallback-to-detected-interface
Återgång till automatiskt detekterat gränssnitt. Om av någon anledning servern inte kan binda till gränssnittet som anges i listen_on alternativet, så kommer det att försöka identifiera ett gränssnitt som ansluter till omvärlden och binda till det. Som standard är detta alternativ aktiverat.

--enable-local-write, --disable-local-write
Tillåt icke-autentiserade lokala anslutningar att göra ändringar. Normalt, om du inte aktiverar autentisering, fungerar servern i läsläge, så att inte anonyma användare kan göra ändringar i dina calibre-bibliotek. Med det här alternativet kan alla ansluta från samma dator som servern körs för att göra ändringar. Det här är användbart om du vill köra servern utan autentisering, men använd fortfarande calibredb för att göra ändringar i dina calibre-bibliotek. Observera att om du aktiverar det här alternativet innebär det att ett program som körs på datorn kan göra ändringar i dina calibre-bibliotek. Som standard är detta alternativ inaktiverat.

--enable-log-not-found, --disable-log-not-found
Logga HTTP 404 (Inte hittad) förfrågningar. Normalt loggar servern alla HTTP-förfrågningar för resurser som inte finns. Detta kan generera en hel del skräploggar, om din server är inriktad från robotar. Använd detta alternativ för att stänga av dem. Som standard är detta alternativ aktiverat.

--enable-use-bonjour, --disable-use-bonjour
Annonsera OPDS-flöden via BonJour. Annonsera OPDS-flöden via BonJour-tjänsten så att OPDS-baserade läsappar kan upptäcka och ansluta till servern automatiskt. Som standard är detta alternativ aktiverat.

--enable-use-sendfile, --disable-use-sendfile
Noll-kopieringsfilöverföringar för ökad prestanda. Detta kommer att använda noll-kopiering för överföringar i kärnan när du skickar filer via nätverket, vilket ökar prestanda. Det kan dock leda till skadade filöverföringar på några trasiga filsystem. Om du upplever skadade filöverföringar, stäng av den. Som standard är detta alternativ aktiverat.

--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta

--ignored-fields
Ignorera användardefinierade metadatafält. Kommaseparerad lista med användardefinierade metadatafält som inte kommer att visas av Innehållsservern i /opds- och /mobila-vyer. Till exempel: my_rating,my_tags

--listen-on
Gränssnittet för att lyssna efter anslutningar. Standard är att lyssna på alla tillgängliga IPv4-gränssnitt. Du kan ändra det här till exempelvis "127.0.0.1" för att bara lyssna på anslutningar från den lokala maskinen, eller till "::" för att lyssna på alla inkommande IPv6- och IPv4-anslutningar.

--log
Sökväg till loggfil för servern. Denna loggfil innehåller serverinformation och fel, inte åtkomstloggar. Som standard skrivs den till stdout.

--manage-users
Hantera databasen av användare tillåtna att ansluta till denna server. Se också alternativet --userdb.

--max-header-line-size
Största storlek på enskild HTTP-rubrik (i KB).

--max-job-time
Längsta tid för arbetarprocesser. Högsta tiden arbetsprocesser tillåts att köra (i minuter). Sätt till noll för ingen tidsbegränsning.

--max-jobs
Högsta antal arbetarprocesser. Arbetsprocesser lanseras efter behov och används för stora jobb som att förbereda en bok för visning, lägga till böcker, konvertera o.s.v. Normalt är högsta antalet sådana processer baserat på antalet CPU-kärnor. Du kan kontrollera den med den här inställningen.

--max-log-size
Största loggfilstorlek (i MB). Största storlek på loggfiler som genereras av servern. När loggfilen blir större än denna storlek roteras den automatiskt. Satt till noll för att inaktivera loggrotation.

--max-opds-items
Högsta antal böcker i OPDS-flöden. Högsta antal böcker som servern kommer att återvända i ett enda OPDS-anskaffningsflöde.

--max-opds-ungrouped-items
Högsta antal ogrupperade post i OPDS-flöden. Gruppera post i kategorier som författare/taggar från första bokstaven när det finns mer än detta antal post. Använd noll för att inaktivera.

--max-request-body-size
Största tillåtna storlek för filer som överförs till servern (i MB).

--num-per-page
Antal böcker att visa på en enskild sida. Antalet böcker som ska visas på en enskild sida i webbläsaren.

--pidfile
Skriv process-PID till angiven fil

--port
Port att lyssna på för anslutningar.

--search-the-net-urls
Sökväg till en JSON-fil som innehåller webbadresser för funktionen "Sök på internet". Det enklaste sättet att skapa en sådan fil är att gå till Inställningar->Dela via nätet->Sök på internet i calibre, skapa webbadresserna och exportera dem.

--shutdown-timeout
Total tid i sekunder att vänta på ren avstängning.

--ssl-certfile
Sökväg till SSL-certifikatfil.

--ssl-keyfile
Sökväg till privat SSL-nyckelfil.

--timeout
Tid (i sekunder) varefter en inaktiv anslutning stängs.

--trusted-ips
Tillåt icke-autentiserade anslutningar från specifika IP-adresser att göra ändringar. Normalt, om du inte aktiverar autentisering, fungerar servern i skrivskyddat läge, så att anonyma användare inte kan göra ändringar i dina calibre-bibliotek. Det här alternativ tillåter alla som ansluter från de angivna IP-adresserna att göra ändringar. Måste vara en kommaseparerad lista med adress- eller nätverksspecifikationer. Detta är användbart om du vill köra servern utan autentisering men ändå använder calibredb för att göra ändringar i dina calibre-bibliotek. Observera att aktivering av det här alternativet innebär att alla som ansluter från de angivna IP-adresserna kan göra ändringar i dina calibre-bibliotek.

--url-prefix
Ett prefix att lägga till i början av alla webbadresser. Användbart om du vill köra den här servern bakom en omvänd proxy. Till exempel använd /calibre som URL-prefix.

--userdb
Sökväg till användardatabasen att använda för autentisering. Databasen är en SQLite-fil. För att skapa den använder du --manage-users. Du kan läsa mer om hantering av användare på: https://manual.calibre-ebook.com/sv/server.html#managing-user-accounts-from-the-command-line-only

--version
visar programmets versionsnummer och avsluta

--worker-count
Antal arbetstrådar som används för att behandla förfrågningar.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
juli 31, 2020 4.22.0