Scroll to navigation

ARK(1) Korisnički priručnik Arka ARK(1)

IME

ark - KDE alatka za arhiviranje

PREGLED

ark [-b] [-a] [-e] [-O] [-c] [-f sufiks] [-p] [-t fajl] [-d] [-o fascikla] [generičke KF5 opcije] [generičke Qt opcije]

OPIS

Ark je program za upravljanje raznim formatima arhiva iz okruenja KDE-a. Arhive se mogu pregledati, raspakivati, stvarati i menjati unutar Arka. Ume da rukuje raznim formatima, kao to su tar, gzip, bzip2, ZIP, RAR i LHA (ako su instalirani neophodni programi komandne linije).

REIMI RADA

Ark se moe koristiti i kao samostalni GUI program i iz komandne linije, za izvođenje nekih specijalnih zadataka.

Ako se pozove bez opcija -b (--batch) ili -c (-add), Ark se pokreće kao normalan GUI program.

Pomoću opcije -b (--batch), Ark se moe upotrebiti za raspakivanje jednog ili vie fajlova neposredno iz komandne linije, bez pokretanja GUI-ja.

Kada se izda opcija -c (--add), Ark će pitati za fajlove koje treba dodati u novu ili postojeću arhivu.

OPCIJE

-d, --dialog

Prikazuje dijalog za zadavanje opcija za paketnu obradu ili dodavanje.

-o, --destination fascikla

Neka je Fascikla podrazumevana lokacija za raspakivanje. Ako se ne zada, uzima se tekuća putanja.

Opcije za dodavanje fajlova

-c, --add

Korisniku se trai ime fajla arhive u koju treba dodati navedene fajlove. Naputa po zavretku.

-t, --add-to ime-fajla

Dodaje navedene fajlove u ime-fajla. Stvara arhivu ako ne postoji. Naputa po zavretku.

-p, --changetofirstpath

Menja tekuću fasciklu na prvi unos i dodaje sve ostale unose relativno prema ovome.

-f, --autofilename sufiks

Automatski bira ime fajla, sa zadatim sufiksom (na primer: rar, tar.gz, zip, ili bilo koji drugi podrani tip).

Opcije za paketno raspakivanje

-b, --batch

Paketno sučelje umesto uobičajenog dijaloga. Ova opcija se podrazumeva ako se zada vie od jednog URL-a.

-e, --autodestination

Argument odredita postavlja se na putanju prvog navedenog fajla.

-a, --autosubfolder

Sadraj arhive se čita, i ako se otkrije da se ne radi o arhivi s jednom fasciklom, stvara se potfascikla imenovana kao arhiva.

-O, --opendestination

Otvara odredinu fasciklu poto se raspakivanje zavri.

VIE DETALJA

Detaljnija korisnička dokumentacija dostupna je na help:/ark (ili unesite ovaj URL u K-osvajač, ili izvrite khelpcenter help:/ark).

PRIMERI

ark --batch arhiva.tar.bz2

Raspakuje arhiva.tar.bz2 u tekuću fasciklu bez pozivanja GUI-ja.

ark -b -d arhiva.tar.bz2 arhiva2.zip

Prvo poziva dijalog za opcije raspakivanja, a onda raspakuje i arhiva.tar.bz2 i arhiva2.zip u fasciklu izabranu u dijalogu.

ark --add-to moja-arhiva.zip slika1.jpg tekst.txt

Stvara moja-arhiva.zip ako ne postoji, a zatim dodaje slika1.jpg i tekst.txt u nju.

ODRAVANJE

Ark trenutno odravaju Elvis Angelačo i Ragnar Tomsen.

AUTORI

Lori Vots <lauri@kde.org>

prvobitna verzija uputne stranice Arka, 2005.

Rafael Kuba da Kosta <rakuco@FreeBSD.org>

aurirao uputnu stranicu Arka 2009.

Ragnar Tomsen <rthomsen6@gmail.com>

aurirao uputnu stranicu Arka 2015. i 2016.
28.9.2016. Programi KDE-a 16.08