Scroll to navigation

APT-TRANSPORT-HTTP(1) APT APT-TRANSPORT-HTTP(1)

NAME

apt-transport-https - Transportmethode van APT voor het downloaden via het HTTP Secure protocol (HTTPS)

OMSCHRIJVING

Deze transportmethode van APT laat toe om pakketbronnen te gebruiken die benaderd worden via het HTTP Secure protocol (HTTPS), ook wel aangeduid als HTTP over TLS. Ze is standaard beschikbaar sinds apt 1.5 en voordien in het pakket apt-transport-https. Merk op dat een transportmethode nooit rechtstreeks door een gebruiker aangesproken wordt, maar door APT-gereedschap gebruikt wordt op basis van de gebruikersconfiguratie.

HTTP zelf is een niet-versleuteld transportprotocol (vergelijk apt-transport-http(1)), dat zoals de toegevoegde S aangeeft, ingepakt wordt in een versleutelde laag, die bekend staat als Transport Layer Security (TLS), om te voorzien in versleuteling van punt naar punt. Een voldoende onderlegde aanvaller kan nog steeds de communicatiepartners gadeslaan en een grondige analyse van de versleutelde communicatie kan nog steeds belangrijke details aan het licht brengen. Een overzicht van beschikbare alternatieve transportmethodes wordt gegeven in sources.list(5).

OPTIES

Het HTTPS-protocol is gebaseerd op het HTTP-protocol, en dus zijn alle opties die ondersteund worden door apt-transport-http(1) ook beschikbaar via Acquire::https. Ze hebben standaard dezelfde waarden als vermeld bij Acquire::http. Deze man-pagina documenteert enkel de opties die specifiek zijn voor https.

Servergeloofsbrieven

Standaard worden alle door het systeem vertrouwde certificaten (zie het pakket ca-certificates) gebruikt om het certificaat van de server te verifiëren. Een alternatieve certificaatautoriteit (CA) kan geconfigureerd worden met de optie Acquire::https::CAInfo en zijn computerspecifieke optie Acquire::https::CAInfo::computer. De optie CAInfo specificeert een bestand dat bestaat uit CA-certificaten (in PEM-indeling), die samengevoegd worden om de keten te vormen die APT moet gebruiken voor het verifiëren van het pad vanaf het door uzelf ondertekend basiscertificaat. Indien de externe server tijdens de uitwisseling de hele keten verstrekt, dan moet het bestand enkel het basiscertificaat bevatten. Anders is de hele keten vereist. Indien u ondersteuning moet voorzien voor verschillende autoriteiten, bestaat de enige mogelijkheid erin alles samen te voegen.

Er kan een aangepaste lijst van herroepen certificaten (certificate revocation list - CRL) geconfigureerd worden met de opties Acquire::https::CRLFile en Acquire::https::CRLFile::computer. Zoals bij de vorige optie moet een bestand opgegeven worden in PEM-indeling.

Beveiliging uitschakelen

Als tijdens het proces van serverauthenticatie de verificatie van het certificaat om een af andere reden (vervallen, herroepen, persoon in het midden, enz.) mislukt, mislukt het tot stand brengen van de verbinding. Dit is duidelijk wat u in alle gevallen wenst en wat voorzien wordt in de standaardwaarde (true) van de optie Acquire::https::Verify-Peer en diens computerspecifieke variant. Indien u precies weet wat u doet, kunt u door deze optie op "false" in te stellen, de wederzijdse verificatie van certificaten overslaan en ervoor zorgen dat de uitwisseling succesvol is. Nogmaals: deze optie is enkel bedoeld met het oog op foutopsporing en het uitvoeren van testen, aangezien ze alle beveiliging wegneemt die door het gebruik van HTTPS geboden wordt.

Op dezelfde manier kan de optie Acquire::https::Verify-Host en zijn computerspecifieke variant gebruikt worden om een beveiligingsfunctie te deactiveren: het door de server geleverde certificaat bevat de identiteit van de server en die moet overeenkomen met de DNS-naam die gebruikt wordt om hem te benaderen. Zoals gevraagd wordt door RFC 2818 wordt de naam van de spiegelserver standaard getoetst aan de identiteit die in het certificaat gevonden wordt. Dit standaardgedrag is veilig en moet niet gewijzigd worden, maar indien u weet dat de server die u gebruikt, een DNS-naam heeft die niet overeenkomst met de identiteit in diens certificaat, kunt u de optie instellen op "false", hetgeen zal voorkomen dat de vergelijking uitgevoerd wordt.

Cliëntauthenticatie

Behalve de geboden ondersteuning voor authenticatie via een wachtwoord (zie apt_auth.conf(5)), ondersteunt HTTPS ook authenticatie op basis van cliëntcertificaten via Acquire::https::SSLCert en Acquire::https::SSLKey. Deze moeten respectievelijk ingesteld worden op de bestandsnaam van het X.509 cliëntcertificaat en de ermee verbonden (niet-versleutelde) private sleutel, beide in PEM-indeling. In de praktijk wordt de computerspecifieke variant van beide opties ten zeerste aanbevolen.

VOORBEELDEN

Acquire::https {
	Proxy::example.org "DIRECT";
	Proxy "socks5h://apt:pass@127.0.0.1:9050";
	Proxy-Auto-Detect "/usr/local/bin/apt-https-proxy-auto-detect";
	No-Cache "true";
	Max-Age "3600";
	No-Store "true";
	Timeout "10";
	Dl-Limit "42";
	Pipeline-Depth "0";
	AllowRedirect "false";
	User-Agent "Mijn APT-HTTPS";
	SendAccept "false";
	CAInfo "/pad/naar/ca/certs.pem";
	CRLFile "/pad/naar/all/crl.pem";
	Verify-Peer "true";
	Verify-Host::defecte.example.org "false";
	SSLCert::example.org "/pad/naar/cliënt/cert.pem";
	SSLKey::example.org "/pad/naar/cliënt/key.pem"
};

ZIE OOK

apt-transport-http(1) apt.conf(5) apt_auth.conf(5) sources.list(5)

BUGS

APT bugpagina[1]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.

VERTALING

De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop loopt op het origineel.

AUTEUR

APT-team

OPMERKINGEN

1.
APT bugpagina
11 mei 2018 APT 2.5.2