Scroll to navigation

adduser.conf(5) File Formats Manual adduser.conf(5)

NAMN

/etc/adduser.conf - konfigurationsfil för adduser(8) och addgroup(8).

BESKRIVNING

Filen /etc/adduser.conf innehåller standardvärden för programmen adduser(8) , addgroup(8) , deluser(8) och delgroup(8). Varje rad innehåller ett enstaka värdespar i formatet flagga = värde. Citattecken eller apostrofer är tillåtna runt värdet såväl som mellanslag runt likamed-tecknet. Kommentarsrader måste påbörjas med ett #-tecken som första tecken.

Giltiga konfigurationsflaggor är:

Inloggningsskalet som ska användas för alla nya användare. Standardvärdet är satt till /bin/bash.
Katalogen i vilken nya hemkataloger ska skapas i. Standardvärde är /home.
Om denna är satt till yes kommer hemkataloger att skapas som /home/[gruppnamn]/användare. Standardvärde är no.
Om denna är satt till yes kommer hemkataloger som skapas att ha en extra katalog inlagd som är första bokstaven för inloggningsnamnet. Till exempel: /home/a/användare. Standardvärde är no.
Katalogen från vilken skelettkonfigurationsfiler för användare ska kopias. Standardvärde är /etc/skel.
ange ett intervall av UID från vilka system UID dynamiskt kan allokeras från. Standardvärdet är 100 - 999. Observera att systemmjukvara, exempelvis användare som allokeras av paketet base-passwd, kan anta att UID med lägre värde än 100 är oallokerade.
ange ett intervall av uid från vilka vanliga användares uid dynamiskt kan allokeras från. Standardvärdet är 1000 - 59999.
ange ett intervall av GID från vilka system GID dynamiskt kan allokeras från. Standardvärdet är 100 - 999.
ange ett intervall av GID från vilka vanliga användares GID dynamiskt kan allokeras från. Standardvärdet är 1000 - 59999.
Om denna är satt till yes kommer varje skapad användare att ges sin egna grupp att använda. Om denna är no kommer varje skapad användare att placeras i gruppen vars gid är USERS_GID (se nedan). Standardvärdet är yes.
Om USERGROUPS är no, så är USERS_GID det GID som angivs för alla användare som skapas. Standardvärdet är 100.
Om satt till ett giltigt värde (exempelvis 0755 eller 755) kommer kataloger som skapas att ha den angivna rättigheten satt som umask. Om inte kommer 0755 att användas som standardvärde.
Om denna är satt till yes kommer hemkataloger för användare med sin egna grupp ( USERGROUPS=yes ) att ha setgid-biten satt. Detta var standardinställningen för adduser version << 3.13. Tyvärr har det några nackdelar så vi gör inte det längre som standard. Om du vill ha det oavsett kan du fortfarande aktivera det här.
Om satt till ett icke-tomt värde kommer nya användare att få diskkvoten kopierad från den användare. Standardvärde är tom.
Namn på användare och grupper kontrolleras mot detta reguljära uttryck. Om namnet inte matchar detta reguljära uttryck kommer skapandet att vägras om inte --force-badname är satt. Med --force-badname satt kommer bara svaga kontroller att utföras. Standardvärdet är det mest konservativa ^[a-z][-a-z0-9]*$.
Filer under /etc/skel/ kontrolleras mot detta reguljära uttryck och kopieras inte till den nyligen skapade hemkatalogen om de matchar. Detta är som standard inställt till ett reguljärt uttryck som matchar filer som lämnats kvar av gamla konfigurationsfiler (dpkg-(old|new|dist)).
Ställ in detta till något annat än 0 (standard) kommer att orsaka att adduser lägger till nyligen skapade icke-systemanvändare till listan av grupper som definierats av EXTRA_GROUPS (nedan).
This is the list of groups that new non-system users will be added to. By default, this list is 'dialout cdrom floppy audio video plugdev users games'.

ANTECKNINGAR

adduser och addgroup tvingar anpassning till IEEE standrd 1003.1-2001 som endast tillåter följande tecken att ingå i namnet för en grupp eller användare: bokstäver, sifforer, underscore, punkter, snabel-a och talstreck. Namnet får inte börja med ett talstreck. "$"-tecken är tillåtet i slutet av användarnamn (för att överrensstämma med samba).

Ytterligare kontroll kan justeras via inställningsparametern NAME_REGEX för att lägga till en lokal policy.

FILER

/etc/adduser.conf

SE OCKSÅ

addgroup(8), adduser(8), delgroup(8), deluser(8), deluser.conf(5)

ÖVERSÄTTARE

Denna manualsida har översatts av Daniel Nylander <po@danielnylander.se> den 25 november 2005.

Om du hittar några felaktigheter i översättningen, vänligen skicka ett e-postmeddelande till översättaren eller till sändlistan <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>,

Version 3.118 Debian GNU/Linux