Scroll to navigation

xgettext(1) GNU xgettext(1)

İSİM

xgettext - gettext dizgelerini kaynak dosyasından seçer

KULLANIM

xgettext [seçenek] [girdidosyası]...

AÇIKLAMA

Belirtilen girdidosyasından dönüştürülebilecek dizgeleri çekip alır.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur. Aynı şey isteğe bağlı argümanlarda da geçerlidir.

Girdi dosyasının yeri:

girdidosyası ...
Girdi dosyaları

-f, --files-from=dosya
Girdi dosyalarının listesini dosya'dan okur.

-D, --directory=dizin
Girdi dosyalarının arama yoluna dizin'i ekler.

Şayet girdi dosyası `-` ise, standart girdi okunur.

Çıktı dosyasının yeri:

-d, --default-domain=isim
Çıktı olarak isim.po kullanılır (messages.po yerine).

-o, --output=dosya
çıktı belirtilen dosya'ya yazılır.

-p, --output-dir=dizin
Çıktı dosyaları dizin ile belirtilen dizin içine toplanır.

Şayet çıktı dosyası `-` ise, çıktı standart çıktıya yazılır.

Girdi dosyası dil seçimi:

-L, --language=isim
Dosya belirtilen dilde yorumlanır (C, C++, ObjectiveC, PO, Python, Lisp, EmacsLisp, librep, Java, awk, YCP, Tcl, RST, Glade).

-C, --c++
--language=C++ için kısaltma.

Öntanımlı olarak, dil, kullanılan dosya uzantısına göre tanınmaya çalışılır.

İşlem kipi:

-j, --join-existing
İletileri mevcut dosya ile birleştir.

-x, --exclude-file=dosya.po
dosya.po'daki girdiler kullanılmaz.

-c, --add-comments[=etiket]
Çıktı dosyasındaki yorum satırlarını etiket ile değiştirir (veya önceki anahtar sözcük satırları ile).

Language=C/C++ için özel seçenekler:

-a, --extract-all
bütün dizgeleri alır.

-k, --keyword[=sözcük]
Aranacak ek anahtar sözcük (sözcük verilmediğinde kullanılacak öntanımlı bir sözcük yoktur.)

-T, --trigraphs
Girdideki ANSI C üçlü harflerini anlar.

--debug
Biçim dizgesi tanıma ile ilgili daha fazla ayrıntı verilir.

Çıktı ayrıntıları:

-e, --no-escape
C öncelemeleri çıktıda kullanılmaz (öntanımlı)

-E, --escape
C öncelemeleri çıktıda kullanılır, genişletilmiş karakterler kullanılmaz.

--force-po
Boş olsa bile PO dosyasını yazar.

-i, --indent
PO dosyasını girintili tarzda yazar.

--no-location
'#: dosyaismi:satır' başlıkları yazılmaz

-n, --add-location
'#: dosyaismi:satır' başlıkları yazılır.

--strict
Uniforum kipini etkinleştirir.

-w, --width=sayı
Sayfa genişliği sayı'ya ayarlanır.

--no-wrap
Sayfa genişliğine sığmayan satırların taşan kısmı bir alt satıra indirilmez.

-s, --sort-output
Çıktıyı sıralı üretir.

-F, --sort-by-file
Çıktıyı dosya konumuna göre sıralar.

--omit-header
Başlığa `msgid ""' girdisini yazmaz.

--copyright-holder=dizge
Çıktıya telif hakkı dizgesi yazılır

--foreign-user
Yabancı kullanıcılar için FSF telif hakkı çıktıda bulunmaz.

-m, --msgstr-prefix[=dizge]
msgstr girdileri için önek olarak dizge ya da "" kullanılır.

-M, --msgstr-suffix[=dizge]
msgstr girdileri için sonek olarak dizge ya da "" kullanılır.

Bilgilendirme seçenekleri:

-h, --help
Yardım konularını görüntüler ve çıkar.

-V, --version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN

Ulrich Drepper <drepper (at) redhat.com> tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-gnu-gettext (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 1995-1998, 2000-2002 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna bakınız. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

xgettext komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve xgettext yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info xgettext

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

Temmuz 2002 GNU gettext 0.11.4