Scroll to navigation

split(1) Kullanıcı Komutları split(1)

İSİM

split - bir dosyayı parçalara ayırır

KULLANIM

split seçenek [girdi [önek]]

AÇIKLAMA

girdiyi eşit büyüklükte (öntanımlı: 1000 satır) parçalara bölüp önekaa, önekab, ... isimli dosyalara koyar. önek belirtilmediğinde parça isimleri `x' ile başlar. girdi belirtilmediğinde veya - olduğunda standart girdiyi kullanır.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.

-a, --suffix-length=sayı
sayı uzunlukta sonek kullanır (öntanımlı: 2)

-b, --bytes=sayı
Her çıktı dosyasına sayı bayt koyar.

-C, --line-bytes=sayı
Her çıktı dosyasına en fazla sayı baytlık satırlar koyar.

-d, --numeric-suffixes
Alfabetik sonekler yerine sayısay sonekler kullanır.

-l, --lines=sayı
Her çıktı dosyasına en fazla sayı satır koyar.

--verbose
Her çıktı dosyasından önce standart hataya bir tanı iletisi basar.

--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

sayı, bir katsayı soneki içerebilir: 512 için b, 1K için k, 1 Meg için m.

YAZAN

Torbjorn Granlund ve Richard M. Stallman tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

split komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve split yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils split

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

Kasım 2006 coreutils 6.5