Scroll to navigation

pr(1) Kullanıcı Komutları pr(1)

İSİM

pr - metin dosyalarını yazıcıda basılacak biçime dönüştürür

KULLANIM

pr [ seçenekler ] [ dosya ] ...

AÇIKLAMA

pr, yazıcıda çıktılanmak üzere dosyayı sütunlara ve sayfalara ayırır.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de zorunludur.

+ilk_sayfa[:son_sayfa], --pages=ilk_sayfa[:son_sayfa]
Basım işlemi ilk_sayfa'dan başlar, son_sayfa'da biter.

-sütun_sayısı

--columns=sütun_sayısı
sütun_sayısı ile belirtilen sayıda sütun çıktılar ve -a seçeneği belirtilmemişse, sütunları aşağıya doğru basar. Her sayfadaki sütun içi satır sayısını eşitler.

-a, --across
Sütunları aşağıya doğru değil, bir uçtan diğerine doğru basar, -sütun_sayısı ile birlikte kullanılır.

-c, --show-control-chars
Şapkalı (^G) ve sekizlik tersbölülü gösterim kullanılır.

-d, --double-space
Çıktıda çift boşluk bırakır.

-D

--date-format=biçim
Başlıkta tarih biçimi olarak biçim kullanılır.

-e[karakter[genişlik]]

--expand-tabs[=karakter[genişlik]]
karakter'leri (sekmeler) genişlik (8) karakterlik boşluklara genişletir.

-f, -F, --form-feed
Sayfaları ayırmak için satırsonu karakteri yerine sayfa ilerletme karakteri kullanılır (-F seçeneği kullanıldığında 3 satırlık sayfa başı, kullanılmadığında ise 5 satırlık sayfa başı ve sonu ayrılır).

-h başlık, --header=başlık
Sayfa başlığında ortalanmış olarak dosya ismi yerine başlık kullanılır. -h "" ile boş bir satır basılır, -h"" olarak kullanmayın.

-i[karakter[genişlik]]

--output-tabs[=karakter[genişlik]]
genişlik (8) karakterlik boşlukları karakter'le (sekme) değiştirir

-J, --join-lines
Uzun satırların -W seçeneği ile kırpılmasını engelleyerek aşağıda devem etmesini sağlar. Sütun hizalaması yapılmaz, ayraçlar --sep-string[=dizge] ile belirtilir.

-l sayfa_uzunluğu

--length=sayfa_uzunluğu
Sayfa uzunluğunu sayfa_uzunluğu satıra (66) ayarlar (öntanımlı satır sayısı, metinler için 56'dır, -F kullanılmışsa 63'dür).

-m, --merge
Bütün dosyaları her sütunda bir olmak üzere -J seçeneği belirtilmemişse satırları kırparak paralel çıktılar.

-n[ayraç[genişlik]]

--number-lines[=ayraç[genişlik]]
Satırları genişlik haneli sayılarla (verilmezse 5) numaralandırır. Numaradan sonra ayraç karakteri (verilmezse sekme) kullanılır. Öntanımlı olarak, numaralama girdi dosyasının 1. satırından başlar.

-N sayı

--first-line-number=sayı
İlk sayfanın 1. satırı sayı ile numaralanarak sayılır (bkz. +ilk_sayfa).

-o girinti

--indent=girinti
Her satırı girinti boşluk içerden basar. -w ya da -W etkilenmez. girinti, sayfa_genişliği'ne eklenir.

-r, --no-file-warnings
Dosya açılmadığı durumlarda uyarı vermez.

-s[karakter]

--separator[=karakter]
Sütunlar tek bir karakter ile ayrılır, -w belirtilmedikçe öntanımlı karakter sekme karakteridir, -w belirtilirse karakter kullanılmaz. -w belirtilmedikçe 3 sütunlu seçeneklerin (-sütun_sayısı|-a -sütun_sayısı|-m) tümünde -s[karakter] satırların kırpılmamasını sağlar.

-Sdizge

--sep-string[=dizge]
Sütunlar dizge ile ayrılır. -S olmadan: -J ile öntanımlı ayraç sekme karakteridir, -J kullanılmazsa boşluk kullanılır (-S" ") ile aynı). Sütun seçenekleri üzerinde bir etkisi yoktur.

-t, --omit-header
Sayfa başındaki ve sonundaki alanlar kaldırılır.

-T, --omit-pagination
Sayfa başındaki ve sonundaki alanlar kaldırılır, sayfa ilerletme karakteri ile sayfalama uygulanmaz.

-v, --show-nonprinting
Sekizlik tersbölülü gösterim kullanılır.

-w sayfa_genişliği

--width=sayfa_genişliği
Sadece çok sütunlu çıktılama için sayfa genişliği sayfa_genişliği (72) karaktere ayarlanır. -S[karakter] ile kapatılır (72).

-W sayfa_genişliği

--page-width=sayfa_genişliği
Sayfa genişliği daima sayfa_genişliği (72) karaktere ayarlanır. -J seçeneği verilmezse satırlar kırpılır. -S veya -s ile etkileşime grmez.

--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

nn <=10 veya -F ile nn <=3 olduğu zaman -T ile -l nn uygulanır. dosya verilmezse ya da - verilirse standart girdi okunur.

YAZANLAR

Pete TerMaat ve Roland Huebner tarafından yazılmıştır.

GERİ BİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildiriniz.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

pr komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve pr yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info pr

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Aralık 2003

Kasım 2006'da güncellendi.

Kasım 2006 coreutils 6.5