Scroll to navigation

modinfo(8) Linux Modül Desteği modinfo(8)

İSİM

modinfo - bir çekirdek modülü ile ilgili bilgileri görüntüler

KULLANIM

modinfo [seçenekler]  modül-dosyası

AÇIKLAMA

modinfo komutu, modül_dosyası olarak belirtilen dosyayı çekirdek modülleri içinde arar ve zor bela topladığı bilgileri görüntüler.

SEÇENEKLER

-a, --author
Modül yazarının adını gösterir.

-d, --description
Modülün açıklamasını gösterir.

-fbiçim-dizgesi, --format biçim-dizgesi
Kullanıcının, modül bilgilerini içeren modül_dosyasındaki ELF bölümünden değerleri çekecek keyfi bir biçim dizgesi tanımlamasını izin verir. Değişiklikler, önünde yüzde işareti olan kaşlı ayraç içindeki etiket isimleri ile belirtilir. %{filename} etiket ismi, modül bir modinfo bölümüne sahip olmasa bile geçerlidir ve mdülün dosya ismini gösterir. %{kernel_version}, modülün birlikte derlendiği çekirdeğin sürümünü gösterir. %{using_checksums}, modül sürümlü sembollere sahipse 1, değilse 0 ya da <none> değerini alır.

Etiket ismi %{parm} özeldir:biçim dizgesi satırı bilinen her modül parametresi için tekrarlanır (sıfır kere de olabilir) ve %{parm}, modül parametresinin açıklaması ile değiştirilir (tekrarlanan her satırda bir parametre).

%{author} yerine %a, %{description} yerine %d, %{license} yerine %l, %{filename} yerine %n ve %{parm} yerine %p kullanılabilir.

-h, --help
Seçenekleri özetler ve çıkar.

-l, --license
Modülün lisansını görüntüler.

-n, --filename
Modülün dosya adını görüntüler.

-p, --parameters
Modülün destekleyebileceği parametreleri gösterir.

-V, --version
modinfo yazılımının sürüm bilgisini görüntüler.

Şayet herhangi bir seçenek belirtilmemişse, öntanımlı olarak dosya adı, açıklaması, yazarı, lisansı ve parametreler görüntülenir.

İLGİLİ BELGELER

modules(2), depmod(8), insmod(8), ksyms(8), lsmod(8), modprobe(8), rmmod(8).

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

19 Mart 2002 Linux