Scroll to navigation

lsusb(8) Linux USB Araçları lsusb(8)

İSİM

lsusb - sistemdeki bütün USB aygıtlarını listeler

KULLANIM

lsusb [seçenekler]

AÇIKLAMA

lsusb komutu, sistemdeki bütün USB taşıtları ve onlara bağlı aygıtlar hakkında bilgi elde etmeye yarayan bir araçtır.

Bu komutu bütün özellikleri ile birlikte kullanabilmek için 2.3.15 sürümü veya üstü bir çekirdeğe ihtiyacınız var (/proc/bus/usb arayüzünü desteklemeli).

SEÇENEKLER

-v
Bütün aygıtlar hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verilmesini sağlar.

-vv
Abartılı ayrıntı seçeneği. lsusb, USB aygıtlar hakkında verebileceği bütün bilgileri ayrıntılı görüntüler.

-s [[taşıt]:][aygıtnum]
Sadece belirtilen taşıt ve aygıtnum'a sahip aygıt görüntülenir.

-d [satıcı]:[ürün]
Sadece belirtilen satıcı ve ürün kimliğine sahip aygıtları görüntüler. Her iki kimlik numarası onaltılık olabileceği gibi "*" şeklinde de belirtilebilir ("*": herhangi bir değer).

-p dizin
USB taşıtı verileri için /proc/bus/usb yerine belirtilen dizin kullanılır.

-D aygıt
/proc/bus/usb dizinini taramaz, bunun yerine belirtilen aygıt dosyası varsa, bu aygıta ait bilgileri görüntüler.

-t
Fiziksel USB aygıt hiyeraşisini ağaç biçiminde görüntüler.

İLGİLİ DOSYALAR

/usr/share/hwdata/usb.ids
Bilinen bütün USB kimliklerinin listesi (satıcılar, ürünler, sınıflar, altsınıflar ve protokoller).

/proc/bus/usb
2.3.15 sonrası Linux çekirdeği ile sağlanmış olan USB aygıtları arayüzü. Her taşıt için bir altdizin altında her kart için bir yapılandırma alanı dosyası ve bütün USB aygıtlarının listesini içeren bir aygıt dosyası içerir.

İLGİLİ BELGELER

setpci(8).

YAZAN

Thomas Sailer <sailer (at) ife.ee.ethz.ch> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004