Scroll to navigation

DROP TYPE(7) SQL - Dil Deyimleri DROP TYPE(7)

İSİM

DROP TYPE - bir veri türünü kaldırır

KULLANIM

DROP TYPE isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMALAR

DROP TYPE kullanıcı tanımlı veri türlerini kaldırmak için kullanılır. Bir veri türünü kaldırmak için o veri türünün sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER

isim
Kaldırılacak veri türünün ismi (şema nitelemeli olabilir).

CASCADE
Veri türüne bağımlı nesnelerin de (tablo sütunları, işlevler, işleçler gibi) silinmesini sağlar.

RESTRICT
Veri türüne bağımlı nesneler varsa veri türünün kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

box veri türünü kaldırmak için:

DROP TYPE box;

UYUMLULUK

CREATE TYPE SQL standardındaki adaşına benzemekle birlikte, komut ve veri türü eklenti mekanizması SQL standardındakinden farklıdır.

İLGİLİ BELGELER

CREATE TYPE [create_type(7)], ALTER TYPE [alter_type(7)].

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005

PostgreSQL