Scroll to navigation

date(1) date(1)

İSİM

date - sistem tarih ve saatini görüntüler veya ayarlar

KULLANIM

date [seçenek]... [+biçim]
date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

AÇIKLAMA

date geçerli zamanı belirtilen biçim'de görüntüler veya sistem zamanını ayarlar.

-d, --date=dizge
dizge ile belirtilen zamanı gösterir, "şu anı" değil.

-f, --file=tarihdosyası
tarihdosyasının her satırına --date uygulamak gibidir.

-r, reference=dosya
dosyanın son düzenlenme zamanını gösterir.

-R, --rfc-2822
Tarih dizgesi RFC 2822 uyumlu çıktılanır.

--rfc-3339=hassasiyet
Tarih dizgesi RFC 3339'a uyumlu çıktılanır. hassasiyet belirtimi `date' (tarih), `seconds' (saniye) veya `ns' (nanosaniye) ile belirtilebilir.

-s, --set=dizge
Saati belirtilen dizge'ye göre ayarlar.

-u, --utc, --universal
Zaman, Koordinatlı Evrensel Zamana (UTC) uygun olarak gösterilir/ayarlanır.

--help
Bu yardım iletisini basar ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

biçim, çıktı biçimini kontrol etmek içindir. İkinci kullanımdaki tek geçerli biçim Koordinatlı Evrensel Zamandır (UTC). biçimlerin yorumlanışları şu şekildedir:

%%
Sadece % işaretini basar.

%a
Yerele özgü kısaltılmış gün ismi (Paz, Pzt).

%A
Yerele özgü tam gün ismi; isim uzunlukları değişkendir (Pazar, Pazartesi).

%b
Yerele özgü kısaltılmış ay ismi (Ara, Oca).

%B
Yerele özgü tam gün ismi; isim uzunlukları değişkendir (Aralık, Ocak).

%c
Yerele özgü tarih ve saat (Pzt 23 May 2005 17:46:01 UTC).

%C
Yüzyıl (Yıl yüze bölünür, tamsayı kısım gösterilir) [00-99].

%d
Ayın günü (01..31).

%D
tarih (aa/gg/yy)

%e
Boşlukla yastıklanmış ayın günü ( 1..31)

%F
%Y-%m-%d ile aynı.

%g
%V hafta sayısıyla eşleşen 2 basamaklı yıl.

%G
%V hafta sayısıyla eşleşen 4 basamaklı yıl

%h
%b ile aynı.

%H
Saat (00..23).

%I
Saat (01..12).

%j
yılın günü (001..366)

%k
saat ( 0..23)

%l
Saat ( 1..12).

%m
Ay (01..12).

%M
Dakika (00..59).

%n
Satırsonu karakteri.

%N
nanosaniye (000000000..999999999)

%p
Büyük harfli yerel ÖÖ/öS belirteci (çoğu yerelde boştur).

%P
Küçük harfli yerel öö/ös belirteci (çoğu yerelde boştur).

%r
12 saatlik zaman (ss:dd:SS [ÖÖ]S]).

%R
24 saatlik zaman (ss:dd).

%s
`00:00:00 1970-01-01 UTC'den beri geçen saniye sayısı (bir GNU eklentisidir).

%S
Saniye (00..60); 60, artık saniyeyi belirtebilmek için gereklidir.

%t
Yatay sekme.

%T
24 saatlik zaman (ss:dd:SS).

%u
Haftanın günü (1..7); 1, Pazartesi'ye karşılıktır.

%U
Yılın haftası, Pazar günü haftanın ilk günü kabul edilir (00..53).

%V
Yılın haftası, Pazartesi günü haftanın ilk günü kabul edilir (01..53).

%w
Haftanın günü (0..6); 0, Pazar gününe karşılıktır.

%W
Yılın haftası, Pazartesi günü haftanın ilk günü kabul edilir (00..53).

%x
Yerelin tarih betimlemesi (gg/aa/yy).

%X
Yerelin zaman betimlemesi (%H:%M:%S).

%y
Yılın son iki basamağı (00..99).

%Y
Yıl (1970...).

%z
+ssdd sayısal zaman dilimi (-0400 gibi).

%:z
+ss:dd sayısal zaman dilimi (-04:00 gibi).

%::z
+ss:dd:SS sayısal zaman dilimi (-04:00:00 gibi).

%:::z
gerekli hassasiyet için : ile sayısal zaman dilimi (-04, +05:30 gibi).

%Z
alfabetik zaman dilimi kısaltması(EET gibi).

Öntanımlı olarak, date sayısal alanları sıfırlarla ayırır. GNU date ise % ve bir sayısal yönerge arasında kullanıldığında aşağıdaki niteleyicileri tanır:

`-'
(tire) alanları ayırmaz.

`_'
(altçizgi) alanları boşluk kullanarak ayırır.

`0'
alanları sıfır kullanarak ayırır.

`^'
mümkünse büyük harf kullanılır.

`#'
mümkünse büyük harf için küçük harf veya tersi kullanılır.

Bu niteleyicilerden sonra isteğe bağlı olarak alan genişliği bir ondalık sayı olarak belirtilir, bunu isteğe bağlı bir değiştirici izleyebilir: E ile mümkünse yerelin diğer gösterimi, O lie eğer elverişli isi yerelin diğer sayısal simgeleri ifade edilir.

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Yazılım hatalarını <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

date komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve date yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils date

ÇEVİREN

Yalçın KOLUKISA <yalcink01 (at) yahoo .com>, Mayıs 2005

Kasım 2006'da güncellenmiştir.

Kasım 2006 coreutils 6.5