Scroll to navigation

chgrp(1) Kullanıcı Komutları chgrp(1)

İSİM

chgrp - dosyanın grup iyeliğini değiştirir

KULLANIM

chgrp [seçenek]... grup dosya...
chgrp [seçenek]... --reference=örnek-dosya dosya...

AÇIKLAMA

Herbir dosyanın ait olduğu grubu grup olarak değiştirir. --reference seçeneği ile her dosyanın grubunu örnek-dosyanın grubu ile aynı yapar.

-c, --changes
Sadece değişiklik olduğu zaman rapor vermesi dışında --verbose gibidir.

--dereference
Sembolik bağların kendilerini etkilemez, sadece bağın hedefini etkiler.

-h, --no-dereference
Sembolik bağları etkiler, sembolik bağların hedefi olan dosyaları etkilemez (sadece sembolik bağların sahiplerinin değiştirilebildiği sistemlerde etkilidir).

--no-preserve-root
`/' özel olarak ele alınmaz (öntanımlıdır)

-f, --silent, --quiet
Pekçok hata iletisi engellenir.

--reference=örnek-dosya
grup yerine örnek-dosya'nın grubu kullanılır.

-R, --recursive
Dosya ve dizinler ardışık olarak ele alınır.

-v, --verbose
İşlem yapılan her bir dosya için bir tanı bilgisi çıktılar.

Aşağıdaki seçenekler -R seçeneği ayrıca belirtildiği zaman bir dosya hiyerarşisinden diğerine nasıl geçileceğini belirlerler. Birden fazlası belirtilmişse sonuncusu etkili olur.

-H
Eğer bir komut satırı argümanı bir dizine sembolik bağ ise işlem bağa değil bağın hedefine uygulanır.

-L
bir dizine sembolik bağ olan bağlar saptandığında işlem bağa değil hedefine uygulanır.

-P
İşlem mümkünse sembolik bağın kendisine uygulanır, hedefine değil (öntanımlı)

--help
Bu yardım metnini görüntüler ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

ÖRNEKLER

chgrp staff /u
/u dizininin grubunu staff olarak değiştirir.

chgrp -hR staff /u
/u dizininin ve altındaki dosyaların grubunu staff olarak değiştirir.

YAZAN

David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

chgrp komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve chgrp yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils chgrp

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Kasım 2003

Kasım 2006'da güncellenmiştir.

Kasım 2006 coreutils 6.5