Scroll to navigation

ZNEW(1) General Commands Manual ZNEW(1)

NAZWA

znew - konwertuje pliki .Z do plików .gz

SKŁADNIA

znew [ -ftv9PK] [ nazwa.Z ... ]

OPIS

Znew dokonuje konwersji wszystkich plików w formacie .Z (utworzonych programem compress) do formatu .gz (utworzonych programem gzip). Aby wymusić ponowną kompresję pliku będącego już w formacie programu gzip, należy zmienić rozszerzenie nazwy tego pliku na .Z, a następnie użyć programu znew.

OPCJE

-f
Wymusza ponowną kompresję z formatu .Z do formatu .gz nawet, jeżeli plik .gz już istnieje
-t
Testuje nowy plik przed usunięciem oryginału.
-v
Pełna informacja. Wyświetla nazwę i procent, o jaki został zredukowany rozmiar każdego pliku.
-9
Używa najwolniejszej (lecz najbardziej wydajnej) kompresji.
-P
Używa przetwarzania potokowego, by zredukować zużycie przestrzeni dysku.
-K
Nie usuwa pliku .Z, jeżeli jest mniejszy od nowo utworzonego pliku .gz, implikuje -t.

ZOBACZ TAKŻE

gzip(1), zmore(1), zdiff(1), zgrep(1), zforce(1), gzexe(1), compress(1)

BŁĘDY

Znew nie zachowuje pola daty/czasu pliku przy użyciu opcji -P, jeżeli polecenie cpmod(1) jest niedostępne, zaś touch(1) nie obsługuje opcji -r.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk (PTM) <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.6 oryginału.