Scroll to navigation

XWD(1) General Commands Manual XWD(1)

NAZWA

xwd - zrzuca obraz okna X

SKŁADNIA

xwd [-debug] [-help] [-nobdrs] [-out plik] [-xy] [-frame] [-add wartość] [-root | -id id | -name nazwa ] [-icmap] [-screen] [-silent] [-display wyświetlacz]

OPIS

Xwd to narzędzie do zrzucania zawartości okien X Window System. Xwd umożliwia użytkownikom X zapisywanie obrazów okien w specjalnie sformatowanych plikach zrzutu. Plik ten może być potem odczytywany przez różne narzędzia X w celu ponownego wyświetlenia, drukowania, edycji, formatowania, itp. Okno docelowe jest wybierane przez kliknięcie na nim wskaźnikiem myszy. Na początku zrzucania włączany jest dzwonek klawiatury, a po jego zakończeniu, dzwonek dzwoni dwukrotnie.

OPCJE

-display wyświetlacz
Argument ten umożliwia określenie, do którego serwera się podłączyć; zobacz X(1).
-help
Drukuje informacje o użyciu.
-nobdrs
Argument en mówi, że zrzut okna nie powinien zawierać pikseli, składających się na jego obramowanie. Jest to przydatne w sytuacjach, kiedy użytkownik życzy sobie włączenia zawartości okna do dokumentu jako ilustracji.
-out plik
Ten argument umożliwia użytkownikowi podanie pliku wyjściowego zrzutu. Domyślnym punktem zrzutu jest standardowe wyjście.
-xy
Ta opcja tyczy się tylko kolorowych wyświetlaczy. Wybiera format `XY' zrzucania, zamiast domyślnego `Z'.
-add wartość
Ta opcja określa wartość ze znakiem, która będzie dodawana do każdego piksela.
-frame
Ta opcja wskazuje, że podczas ręcznego wybierania okna, ramka menedżera okien powinna być załączona.
-root
Ta opcja wskazuje, że do zrzutu powinno zostać wybrane okno główne, bez wymagania od użytkownika wybrania okna wskaźnikiem.
-id id
Ta opcja wskazuje, że okno o podanym identyfikatorze zasobu powinno być wybrane do zrzutu, bez oczekiwania od użytkownika wybrania go wskaźnikiem.
-name nazwa
Ta opcja wskazuje, że okno o podanej właściwości WM_NAME powinno być wybrane do zrzutu, bez oczekiwania od użytkownika wybrania okna wskaźnikiem.
-icmap
Normalnie mapa kolorów wybranego okna używana jest do uzyskania wartości RGB. Ta opcja wymusza zamiast tego użycie zainstalowanej mapy kolorów ekranu.
-screen
Ta opcja wskazuje, że żądanie GetImage, użyte do uzyskania obrazu powinno być wykonane na raczej oknie głównym niż bezpośrednio na określonym oknie. W ten sposób możesz uzyskać kawałki innych okien, które zakrywają podane okno, a co ważniejsze, można złapać menu i inne elementy, które są niezależne od okien, lecz istnieją na podanym oknie.
-silent
Działa cicho, tj. nie dzwoni dzwonkami podczas pracy.

ŚRODOWISKO

DISPLAY
Dla uzyskania domyślnego hosta i numeru wyświetlacza.

PLIKI

XWDFile.h
Plik definicji formatu X Window Dump File.

ZOBACZ TAKŻE

xwud(1), X(7)

AUTORZY

Tony Della Fera, Digital Equipment Corp., MIT Project Athena
William F. Wyatt, Smithsonian Astrophysical Observatory

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 7.7+3 oryginału.

xwd 1.0.6 X wersja 11