Scroll to navigation

TIMEOUT(1) Polecenia użytkownika TIMEOUT(1)

NAZWA

timeout - uruchamia polecenie z limitem czasu

SKŁADNIA

timeout [OPCJA] CZAS-TRWANIA POLECENIE [ARGUMENTY]...
timeout [OPCJA]

OPIS

Uruchamia POLECENIE i zabija je, jeśli jest wciąż aktywne po danym CZASIE-TRWANIA.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

--preserve-status

wychodzi z tym samym kodem zakończenia co POLECENIE, nawet jeśli
polecenie się przeterminowało

--foreground

Jeśli polecenie timeout nie jest uruchomione bezpośrednio w powłoce interaktywnej,
pozwala POLECENIU czytać z TTY i otrzymywać sygnały TTY. W tym trybie, procesy potomne POLECENIA nie podlegają ograniczeniu czasu.

-k, --kill-after=CZAS-TRWANIA

wysyła także sygnał KILL, jeśli POLECENIE wciąż działa
po wysłaniu pierwszego sygnału

-s, --signal=SYGNAŁ

określa sygnał wysłany po CZASIE-TRWANIA;
SYGNAŁ może być nazwą (np. HUP) lub numerem. Listę sygnałów można otrzymać wykonując polecenie kill -l
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

CZAS-TRWANIA jest liczbą zmiennoprzecinkową z opcjonalnym przyrostkiem: s - sekundy (domyślnie), m - minuty, h - godziny lub d - dni.

Jeśli polecenie przekroczy podany czas i nie włączono opcji --preserve-status, program wychodzi z kodem zakończenia 124. W przeciwnym wypadku, kod wyjścia jest taki sam jak POLECENIA. Jeśli nie określono sygnału, po wyczerpaniu czasu wysyłany jest sygnał TERM. TERM zabija procesy, które nie blokują go ani nie przechwytują. Może być konieczne również użycie sygnału KILL (9), ponieważ nie może on zostać przechwycony. Wówczas kod zakończenia wyniesie 128+9 zamiast 124.

BŁĘDY

Część platform nie obsługuje obecnie czasów oczekiwania po roku 2038.

AUTOR

Napisane przez Padraiga Bradyego.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu timeout proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

kill(1)

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/timeout>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) timeout invocation'

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

styczeń 2016 GNU coreutils 8.25