Scroll to navigation

SECURETTY(5) Podręcznik programisty Linuksa SECURETTY(5)

NAZWA

securetty - plik zawierający listę terminali z których może się logować root

OPIS

Plik /etc/securetty zawiera nazwy terminali (jedną na wiersz, bez przedrostka /dev/) które są uważane za bezpieczne do transmisji określonych tokenów uwierzytelniania.

Jest używany przez program (niektóre wersje) login(1) do ograniczenia terminali, na które może się zalogować root. W przypadku korzystania z shadow, zobacz login.defs(5).

Na systemach korzystających z PAM, jest on używany do tego samego celu przez pam_securetty(8), aby ograniczyć terminale na których akceptowane są puste hasła.

PLIKI

/etc/securetty

ZOBACZ TAKŻE

login(1), login.defs(5), pam_securetty(8)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Bartłomiej Sowa (PTM) <bartowl@kki.net.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.05 oryginału.

2015-03-29 Linux