Scroll to navigation

RUNLEVEL(8) Podręcznik administratora systemu Linux RUNLEVEL(8)

NAZWA

runlevel - odnajduje bieżący i poprzedni poziom pracy systemu

SKŁADNIA

runlevel [utmp]

OPIS

Runlevel odczytuje systemowy plik utmp (typowo /var/run/utmp) by znaleźć zapis o poziomie pracy, a następnie wypisuje poprzedni i bieżący poziom pracy systemu na swym standardowym wyjściu, rozdzielając je pojedynczą spacją. Jeżeli nie było poprzedniego poziomu pracy, to zamiast niego zostanie wyświetlona litera N.

Jeżeli nie istnieje plik utmpx lub nie można w nim znaleźć zapisu o poziomie pracy, runlevel wypisuje słowo unknown (nieznany) i kończy pracę z błędem.

Runlevel może być wykorzystywany w skryptach rc jako substytut polecenia who -r Systemu-V. Jednak w nowszych wersjach init(8) informacja ta jest też dostępna w zmiennych środowiska RUNLEVEL i PREVLEVEL.

OPCJE

utmp
nazwa pliku utmp, jaki ma zostać odczytany.

ZOBACZ TAKŻE

init(8), utmp(5)

AUTOR

Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.88 oryginału.

27 maja 1997