Scroll to navigation

REALPATH(1) Polecenia użytkownika REALPATH(1)

NAZWA

realpath - wypisuje rozwiązaną ścieżkę

SKŁADNIA

realpath [OPCJE]... PLIK...

OPIS

Wypisuje rozwiązaną, pełną nazwę pliku (ścieżkę); wszystkie składowe poza ostatnią muszą istnieć
-e, --canonicalize-existing
wszystkie składowe ścieżki muszą istnieć
-m, --canonicalize-missing
żadna z części ścieżki nie musi istnieć ani być katalogiem
-L, --logical
rozwiązuje składowe ".." przed dowiązaniami symbolicznymi
-P, --physical
rozwiązuje dowiązania symboliczne w kolejności ich wystąpienia (domyślnie)
-q, --quiet
wyłącza wyświetlanie większości komunikatów o błędach
--relative-to=PLIK
wypisuje rozwiązaną ścieżkę w odniesieniu do PLIKU
--relative-base=PLIK
wypisuje absolutne ścieżki, chyba że ścieżki znajdują się poniżej PLIKU
-s, --strip, --no-symlinks
nie rozwija dowiązań symbolicznych
-z, --zero
kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Padraiga Bradyego.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu realpath proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

readlink(1), readlink(2), realpath(3)

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/realpath>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) realpath invocation'

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

styczeń 2016 GNU coreutils 8.25