Scroll to navigation

RANLIB(1) Narzędzia programistyczne GNU RANLIB(1)

NAZWA

ranlib - generuje indeks archiwum

SKŁADNIA

ranlib [--plugin nazwa] [-DhHvVt] archiwum

OPIS

ranlib generuje indeks do zawartości archiwum i zachowuje go w archiwum. Indeks wymienia każdy symbol, zdefiniowany przez członków archiwum, którzy są relokowalnymi plikami obiektowymi.

Można użyć nm -s lub nm --print-armap w celu wyświetlenia tego indeksu.

Archiwum z takim indeksem szybciej się linkuje i zezwala procedurom z biblioteki na wzajemne wywoływanie się, bez uwagi na to, w jakiej są kolejności.

Program GNU ranlib jest inną postacią GNU ar; uruchomienie ranlib jest zupełnie równoważne ar -s.

OPCJE

-h
-H
--help
Wyświetla informacje o składni programu ranlib.
-v
-V
--version
Wypisuje numer wersji programu ranlib.
-D
Działa w trybie deterministycznym. Nagłówek mapy symboli będzie zawierać zero w polach UID, GID oraz w znaczniku czasowym. Użycie tej opcji powoduje że wielokrotne uruchomienia będą tworzyć identyczne pliki.

Jeśli binutils zostało skonfigurowane z opcją --enable-deterministic-archives, to jest to zachowanie domyślne. Można je wyłączyć za pomocą poniżej opisanej opcji -U.

-t
Aktualizuje znacznik czasowy mapy symboli archiwum.
-U
Nie działa w trybie deterministycznym. Jest to odwrotność opcji -D opisanej powyżej: indeks archiwum będzie zawierał właściwe wartości pól UID, GID, znacznika czasowego i praw dostępu do pliku.

Jeśli binutils zostało skonfigurowane bez opcji --enable-deterministic-archives, to jest to zachowanie domyślne.

@plik
Czyta opcje linii poleceń z podanego pliku. Przeczytane opcje są wstawiane w miejsce oryginalnej opcji @plik. Jeśli plik nie istnieje lub nie może być odczytany ta opcja jest traktowana dosłownie i nie jest usuwana.

Opcje w pliku są rozdzielane białymi znakami. Biały znak może wystąpić w opcji, jeśli cała opcja zostanie ujęta w pojedyncze albo podwójne cudzysłowy. Można dodać dowolny znak (włączając w to znak odwrotnego ukośnika), poprzedzając go znakiem odwrotnego ukośnika. Plik może również zawierać dodatkowe opcje @plik - w takim przypadku każda z takich opcji będzie przetwarzana rekurencyjnie.

ZOBACZ TAKŻE

ar(1), nm(1) oraz wpisy info binutils.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright (c) 1991-2017 Free Software Foundation, Inc.

Zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego dokumentu na warunkach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU (GNU Free Documentation License) w wersji 1.3 lub jakiejkolwiek nowszej wersji opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania, przy czym Sekcjami niezmiennymi są "GNU General Public License" i "GNU Free Documentation License", bez treści przedniej lub tylnej strony okładki. Egzemplarz licencji zamieszczono w sekcji zatytułowanej "GNU Free Documentation License".

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.27.90.20170124 oryginału.

2017-01-26 binutils-2.27.90-system