Scroll to navigation

qmail-rspawn(8) System Manager's Manual qmail-rspawn(8)

NAZWA

qmail-rspawn - odkłada pocztę do zdalnego dostarczenia

SKŁADNIA

qmail-rspawn

OPIS

qmail-rspawn czyta serię komend dotyczących zdalnego dostarczenia z deskryptora 0, wywołuje qmail-remote, by przeprowadzić doręczanie, a potem wypisuje rezultaty do deskryptora 1.

qmail-rspawn wywołuje qmail-remote asynchronicznie, więc rezultaty mogą być uporządkowane w innej kolejności niż komendy.

ZOBACZ TAKŻE

qmail-send(8), qmail-remote(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.