Scroll to navigation

qmail-clean(8) System Manager's Manual qmail-clean(8)

NAZWA

qmail-clean - czyści katalog kolejki

SKŁADNIA

qmail-clean

OPIS

qmail-clean wczytuje komendę czyszczenia z deskryptora 0, czyści, wypisuje rezultaty na deskryptorze 1 i powtarza.

ZOBACZ TAKŻE

qmail-send(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.