Scroll to navigation

lsusb(8) Linuksowe narzędzia USB lsusb(8)

NAZWA

lsusb - wypisuje urządzenia USB

SKŁADNIA

lsusb [ opcje ]

OPIS

lsusb jest narzędziem do wyświetlania informacji o systemowych szynach USB i podłączonych do nich urządzeniach.

OPCJE

-v, --verbose
Powoduje, że program wypisuje szczegółowe informacje o pokazywanych urządzeniach. Są to m.in. opisy konfiguracji do aktualnej szybkości urządzenia. W przypadku urządzeń USB takich jak koncentratory, urządzeń: audio, peryferyjnych, komunikacyjnych i kart elektronicznych, zostaną pokazane również opisy klas, o ile będą dostępne.
-s [[szyna]:][numer-urządzenia]
Pokazuje jedynie urządzenia z określonej szyny lub o podanym numerze-urządzenia. Oba identyfikatory są liczbami dziesiętnymi i można je pominąć.
-d [dostawca]:[produkt]
Pokazuje jedynie urządzenia o określonym identyfikatorze dostawcy i produktu. Obie wartości są liczbami szesnastkowymi.
-D urządzenie
Nie przeszukuje katalogu /dev/bus/usb, lecz wyświetla informacje o urządzeniu jedynie z podanego pliku urządzenia. Plik urządzenia powinien być czymś w rodzaju /dev/bus/usb/001/001. Ta opcja wyświetla szczegółowe informacje, podobnie jak -v i z tego powodu wymaga uprawnień administracyjnych.
-t
Nakazuje programowi lsusb zrzucić fizyczną hierarchię urządzenia USB jako drzewo. Przesłania opcję -v.
-V, --version
Wypisuje informacje o wersji na standardowe wyjście i kończy się z powodzeniem.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli nie odnaleziono podanego urządzenia, zwracana jest wartość niezerowa.

PLIKI

/var/lib/usbutils/usb.ids
Lista wszystkich znanych identyfikatorów USB (dostawcy, produkty, klasy, podklasy i protokoły).

ZOBACZ TAKŻE

lspci(8), usbview(8).

AUTOR

Thomas Sailer, <sailer@ife.ee.ethz.ch>.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 007 oryginału.

6 maja 2009 usbutils-007