Scroll to navigation

LINK(1) Polecenia użytkownika LINK(1)

NAZWA

link - wywołuje funkcję link do utworzenia dowiązania do pliku

SKŁADNIA

link PLIK1 PLIK2
link OPCJA

OPIS

Wywołuje funkcję link w celu utworzenia dowiązania o nazwie PLIK2 do istniejącego PLIKU1.
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Michaela Stone'a.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu link proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

link(2)

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/link>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) link invocation'

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

styczeń 2016 GNU coreutils 8.25