Scroll to navigation

GROUP(5) Podręcznik programisty Linuksa GROUP(5)

NAZWA

group - plik grup użytkowników

OPIS

/etc/group jest plikiem w formacie ASCII, definiującym grupy, do których należą użytkownicy. Każdy wpis zajmuje jedną linię następującej postaci:

nazwa_grupy:hasło:GID:lista_użytkowników

Oto opisy poszczególnych pól:

nazwa_grupy
nazwa grupy, do której należą użytkownicy.
password
(zaszyfrowane) hasło dostępu do grupy. Jeżeli to pole jest puste, hasło nie jest wymagane.
GID
numeryczny identyfikator grupy.
lista_użytkowników
rozdzielone przecinkami nazwy wszystkich użytkowników, należących do grupy.

PLIKI

/etc/group

BŁĘDY

Na stronie podręcznika initgroups(3) 4.2BSD napisano: Wygląda na to, że nikt nie utrzymuje pliku /etc/group w stanie aktualności.

ZOBACZ TAKŻE

chgrp(1), gpasswd(1), groups(1), login(1), newgrp(1), sg(1), getgrent(3), getgrnam(3), passwd(5), gshadow(5)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wiktor J. Łukasik (PTM) <wiktorlu@technologist.com>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.05 oryginału.

2016-03-15 Linux