Scroll to navigation

GROFF_ME(7) Miscellaneous Information Manual GROFF_ME(7)

NAZWA

groff_me - makra troff do formatowania dokumentów

SKŁADNIA

groff -me [ opcje ] plik ...
groff -m me [ opcje ] plik ...

OPIS

Ten podręcznik opisuje wersję GNU makra -me, które jest częścią groffa - systemu formatowania dokumentów. Ta wersja może być używana zarówno z GNU troff jak i Unix troff. Pakiet makrodefinicji troff dostarcza zbioru narzędzi do formatowania dokumentów technicznych w różnorodnych formatach.

Żądania makro zostały zdefiniowane poniżej. Wiele z żądań troff nie jest bezpiecznych w połączeniu z tym pakietem, jakkolwiek, żądania te mogą być używane bez problemu po wystąpieniu pierwszego .pp:

.bp Zaczyna stronę tytułową.
.br Łamie wiersz
.sp n Wstawia n wierszy odstępu
.ls n (oddzielenie wierszami) n=1 pojedyncze, n=2 podwójne
.na bez wyrównania do prawego marginesu
.ce n
.ul n podkreśl n następnych wierszy

Wyjście preprocesorów pic, eqn, refer, oraz tbl jest akceptowane jako wejście.

PLIKI

/usr/share/groff/1.21/tmac/me.tmac (opakowanie wokół e.tmac)
/usr/share/groff/1.21/tmac/e.tmac

ZOBACZ TAKŻE

groff(1), troff(1)
-me Reference Manual, Eric P. Allman
Writing Papers with Groff Using -me

ŻĄDANIA

Ta lista jest niekompletna; należy zapoznać się z The -me Reference Manual aby poznać inne, ciekawe szczegóły.

żądanie pocz. tw. wyjaśnienie
wart. odst.
.(c - tak Zacznij wyśrodkowany blok
.(d - nie Zacznij opóźniony tekst
.(f - nie Zacznij stopkę
.(l - tak Zacznij listę
.(q - tak Zacznij główny cytat
.(x x - nie Zacznij punkt z indeksu x
.(z - nie Zacznij wysuniętą klauzulę
.)c - tak Zakończ wyśrodkowany blok
.)d - tak Zakończ opóźniony tekst
.)f - tak Zakończ stopkę
.)l - tak Zakończ listę
.)q - tak Zakończ główny cytat
.)x - tak Zakończ element indeksu
.)z - tak Zakończ wysuniętą klauzulę
.++ m H - nie Zdefiniuj sekcję dokumentu. m definiuje sekcję dokumentu, i może ona być C (rozdziałem), A (dodatkiem), P (sekcją wstępną, np., streszczenie, spis treści, itp.), B (bibliografią), RC (rozdziały przenumerowane od strony pierwszej, każdy rozdział) lub RA (dodatek przenumerowany od strony pierwszej).
.+c T - tak Zacznij rozdział (lub dodatek, itd., jak zostało to zdefiniowane przez .++). T jest nazwą rozdziału.
.1c 1 tak Format jednokolumnowy na nowej stronie.
.2c 1 tak Format dwukolumnowy.
.EN - tak Odstęp po równaniu stworzonym przez eqn lub neqn.
.EQ x y - tak Poprzedź równaniem; złam i dodaj miejsce. Numer równania to y. Opcjonalny argument x może być ustawiony na I, aby wciąć równanie (ustawienie standardowe), L, aby dorównać do lewej równanie, lub na C, aby wyśrodkować równanie.
.GE - tak Początek obrazka gremlin.
.GS - tak Początek obrazka gremlin.
.PE - tak Koniec obrazek pic.
.PS - tak Początek obrazka pic.
.TE - tak Koniec tabeli.
.TH - tak Koniec sekcji nagłówka tabeli.
.TS x - tak Zacznij tabelę; jeśli x ma wartość H, to tabela ma powtórzony nagłówek.
.b x nie nie Drukuj x pogrubioną czcionką; jeśli brak jest argumentów przełącz się w tryb pisania grubą czcionką.
.ba +n 0 tak Zwiększa podstawowe wcięcie o n. To wcięcie jest używane przy ustawianiu wcięcia w regularnym tekście (takim jak w akapicie).
.bc nie tak Zacznij nową kolumnę
.bi x nie nie Wypisz tekst x pogrubioną, pochyłą czcionką (jedynie nofill)
.bu - tak Zacznij paragraf wypunktowany
.bx x nie nie Wypisz x w ramce (jedynie nofill).
.ef ´x´y´z´ ´´´´ nie Ustaw parzystą stopkę na x y z
.eh ´x´y´z´ ´´´´ nie Ustaw parzysty nagłówek na x y z
.fo ´x´y´z´ ´´´´ nie Ustaw stopkę na x y z
.hx - nie Wyłącz nagłówki i stopki na następnej stronie
.he ´x´y´z´ ´´´´ nie Ustaw nagłówek na to x y z
.hl - tak Wstaw poziomą linię
.i x nie nie Wypisz tekst x pochyłą czcionką; jeśli brakuje x, następujący tekst pisany jest czcionką pochyłą.
.ip x y nie tak Rozpocznij wcięty akapit, z wiszącym tagiem x. Wcięcie wynosi y en-spacji (standardowo 5).
.lp tak tak Zacznij wyblokowany w lewo akapit.
.np 1 tak Zacznij numerowany akapit.
.of ´x´y´z´ ´´´´ nie Ustaw nieparzystą stopkę na x y
z
.oh ´x´y´z´ ´´´´ nie Ustaw nieparzysty nagłówek na x
y z
.pd - tak Wypisz opóźniony tekst.
.pp nie tak Zacznij akapit. Pierwsza linia ma wcięcie.
.r tak nie Włącz czcionkę standardową (rzymską).
.re - nie Ustaw tabulatory na standardowe wartości.
.sh n x - tak Dalej następuje sekcja nagłówka, czcionka automatycznie ustawiana jest na pogrubioną. n jest numerem sekcji, x jest tytułem sekcji.
.sk nie nie Zostaw następną stronę pustą. Jedynie jedna strona jest pamiętana w przód.
.sm x - nie Ustawia x na mniejszą czcionkę.
.sz +n 10p nie Zwiększ wielkość czcionki o n punktów.
.tp nie tak Zacznij stronę tytułową.
.u x - nie Podkreśl argument (nawet w troff). (Tylko nofill).
.uh - tak Działanie jak .sh ale nienumerowane.
.xp x - nie Wypisz indeks.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Marcin Mazurek (PTM) <mazek@capella.ae.poznan.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.22.2 oryginału.

7 lutego 2013 3rd Berkeley Distribution